logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza na wernisaż wystawy „Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego”, który odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 17.00 w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14.

Na ekspozycji zaprezentowano postać wybitnego bolesławieckiego regionalisty przez pryzmat jego działalności krajoznawczej. Wyeksponowano głównie wątek ciekawostek, zabytków i atrakcji przyrodniczych Bolesławca i okolic. Leon Piątkowski był bowiem jednym z pierwszych badaczy lokalnej historii, a pozostawiona przez niego spuścizna stanowi bezcenne źródło wiedzy o regionie. Ponadto pokazano pasje turystyczne – kajakarstwo, kolarstwo, narciarstwo i wędrówki piesze po Polsce. Poza materiałem zdjęciowym, mapami, fragmentami opisów, przedstawiono oryginalne przedmioty należąca do Leona Piątkowskiego: legitymacje, książeczki turystyczne, odznaki, dyplomy, a także publikacje jego autorstwa, m.in. albumy z wędrówek, katalog drzew pomnikowych Bolesławca i okolic, katalog głazów narzutowych czy katalog małej grafiki. Pochodzą one ze zbiorów prywatnych, Zenona Piątkowskiego, który zdecydował się udostępnić na potrzeby wystawy pamiątki po ojcu. Ponadto w przygotowanie ekspozycji włączyli się: Zdzisław Abramowicz i Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, Marta Satoła (Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych) oraz Rafał Kotlarski (Stowarzyszenie Turystki Regionalne „Wędrowiec”). Film wspomnieniowy przygotował Przemysław Kania.

Ekspozycja będzie czynna do końca stycznia 2016 r. Cena biletów normalnych – 4 zł, ulgowych – 2 zł, bilety dla dzieci – 1 zł, w czwartki wstęp bezpłatny. Muzeum Ceramiki jest czynne od wtorku do soboty od 10.00 do 16.00, w niedziele od 11.00 do 16.00.

Leon Piątkowski (26 czerwca 1922 r. – 29 sierpnia 1983 r.), pseudonim „Puchacz”, to postać wyjątkowa i znana w środowisku bolesławieckim. Wybitny regionalista, krajoznawca, propagator turystyki. Harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej w Krakowie i II Armii Wojska Polskiego. Działacz Ligi Przyjaciół Żołnierzy (LPŻ), Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Ligi Ochrony Przyrody (LOP) i wielu innych organizacji. Pionier badań nad zjawiskami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej, autor artykułów o regionie, publikowanych na łamach prasy lokalnej jak i ogólnopolskiej.

Jego pasją była turystyka. Był instruktorem Krajoznawstwa Polski, posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i wiele innych. Swoje eskapady udokumentował w postaci 24 tomów albumów ze szczegółowymi opisami, mapami i zdjęciami.
Wykonał dokumentację Wałów Śląskich, opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych okolic Bolesławca, oznaczając je własnoręcznie wykonanymi tabliczkami, opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami, wykonał dokumentację głazów narzutowych przyniesionych przez lodowce w rejon Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu i wiele innych. Wykonał dziesiątki matryc małej grafiki, projekty znaczków i plakietek.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał szereg odznaczeń państwowych i organizacyjnych m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, złotą odznakę Zasłużony Dla Dolnego Śląska (dwukrotnie), Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa, odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody i szereg innych odznaczeń i medali.

Po jego śmierci Oddział PTTK w Bolesławcu nazwał żółty szlak dookoła Bolesławca imieniem Leona Piątkowskiego.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content