logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza na wernisaż wystawy „Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego”, który odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 17.00 w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14.

Na ekspozycji zaprezentowano postać wybitnego bolesławieckiego regionalisty przez pryzmat jego działalności krajoznawczej. Wyeksponowano głównie wątek ciekawostek, zabytków i atrakcji przyrodniczych Bolesławca i okolic. Leon Piątkowski był bowiem jednym z pierwszych badaczy lokalnej historii, a pozostawiona przez niego spuścizna stanowi bezcenne źródło wiedzy o regionie. Ponadto pokazano pasje turystyczne – kajakarstwo, kolarstwo, narciarstwo i wędrówki piesze po Polsce. Poza materiałem zdjęciowym, mapami, fragmentami opisów, przedstawiono oryginalne przedmioty należąca do Leona Piątkowskiego: legitymacje, książeczki turystyczne, odznaki, dyplomy, a także publikacje jego autorstwa, m.in. albumy z wędrówek, katalog drzew pomnikowych Bolesławca i okolic, katalog głazów narzutowych czy katalog małej grafiki. Pochodzą one ze zbiorów prywatnych, Zenona Piątkowskiego, który zdecydował się udostępnić na potrzeby wystawy pamiątki po ojcu. Ponadto w przygotowanie ekspozycji włączyli się: Zdzisław Abramowicz i Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, Marta Satoła (Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych) oraz Rafał Kotlarski (Stowarzyszenie Turystki Regionalne „Wędrowiec”). Film wspomnieniowy przygotował Przemysław Kania.

Ekspozycja będzie czynna do końca stycznia 2016 r. Cena biletów normalnych – 4 zł, ulgowych – 2 zł, bilety dla dzieci – 1 zł, w czwartki wstęp bezpłatny. Muzeum Ceramiki jest czynne od wtorku do soboty od 10.00 do 16.00, w niedziele od 11.00 do 16.00.

Leon Piątkowski (26 czerwca 1922 r. – 29 sierpnia 1983 r.), pseudonim „Puchacz”, to postać wyjątkowa i znana w środowisku bolesławieckim. Wybitny regionalista, krajoznawca, propagator turystyki. Harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej w Krakowie i II Armii Wojska Polskiego. Działacz Ligi Przyjaciół Żołnierzy (LPŻ), Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Ligi Ochrony Przyrody (LOP) i wielu innych organizacji. Pionier badań nad zjawiskami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej, autor artykułów o regionie, publikowanych na łamach prasy lokalnej jak i ogólnopolskiej.

Jego pasją była turystyka. Był instruktorem Krajoznawstwa Polski, posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i wiele innych. Swoje eskapady udokumentował w postaci 24 tomów albumów ze szczegółowymi opisami, mapami i zdjęciami.
Wykonał dokumentację Wałów Śląskich, opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych okolic Bolesławca, oznaczając je własnoręcznie wykonanymi tabliczkami, opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami, wykonał dokumentację głazów narzutowych przyniesionych przez lodowce w rejon Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu i wiele innych. Wykonał dziesiątki matryc małej grafiki, projekty znaczków i plakietek.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał szereg odznaczeń państwowych i organizacyjnych m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, złotą odznakę Zasłużony Dla Dolnego Śląska (dwukrotnie), Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa, odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody i szereg innych odznaczeń i medali.

Po jego śmierci Oddział PTTK w Bolesławcu nazwał żółty szlak dookoła Bolesławca imieniem Leona Piątkowskiego.

Skip to content