logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Polski splot – region bolesławiecki w relacji Leona Piątkowskiego

Prezentowana na bolesławieckim rynku wystawa plenerowa została przygotowana w ramach 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Na 16 planszach przedstawiono wspomnienia bolesławieckiego regionalisty, krajoznawcy i propagatora turystyki – L. Piątkowskiego (26.06.1922 r. – 29.08.1983 r.), który z pasją i zaangażowaniem dokumentował powojenne dzieje regionu, tworząc niepowtarzalny obraz minionych dekad. Jego największą pasją była turystyka. Był instruktorem Krajoznawstwa Polski i pionierem badań nad zabytkami i przyrodą ziemi bolesławieckiej. Posiadał m.in. uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Swoje eskapady udokumentował tworząc 24 tomy albumów, zawierających szczegółowe opisy, mapy, ryciny i zdjęcia odwiedzanych miejsc. Wykonał m.in. dokumentację Wałów Śląskich, opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych okolic Bolesławca, oznaczając je własnoręcznie wykonanymi tabliczkami, opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami, wykonał dokumentację głazów narzutowych w rejonie Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu. Był autorem szeregu artykułów, publikowanych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele odznaczeń państwowych i organizacyjnych m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, złotą odznakę Zasłużony Dla Dolnego Śląska (dwukrotnie), Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa, odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Ceramiki we współpracy z Zenonem Piątkowskim (synem L. Piątkowskiego) będzie prezentowana do 14.10.2019 r.

Skip to content