logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Polski splot – region bolesławiecki w relacji Leona Piątkowskiego

Prezentowana na bolesławieckim rynku wystawa plenerowa została przygotowana w ramach 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Na 16 planszach przedstawiono wspomnienia bolesławieckiego regionalisty, krajoznawcy i propagatora turystyki – L. Piątkowskiego (26.06.1922 r. – 29.08.1983 r.), który z pasją i zaangażowaniem dokumentował powojenne dzieje regionu, tworząc niepowtarzalny obraz minionych dekad. Jego największą pasją była turystyka. Był instruktorem Krajoznawstwa Polski i pionierem badań nad zabytkami i przyrodą ziemi bolesławieckiej. Posiadał m.in. uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Swoje eskapady udokumentował tworząc 24 tomy albumów, zawierających szczegółowe opisy, mapy, ryciny i zdjęcia odwiedzanych miejsc. Wykonał m.in. dokumentację Wałów Śląskich, opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych okolic Bolesławca, oznaczając je własnoręcznie wykonanymi tabliczkami, opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami, wykonał dokumentację głazów narzutowych w rejonie Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu. Był autorem szeregu artykułów, publikowanych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele odznaczeń państwowych i organizacyjnych m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, złotą odznakę Zasłużony Dla Dolnego Śląska (dwukrotnie), Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa, odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Ceramiki we współpracy z Zenonem Piątkowskim (synem L. Piątkowskiego) będzie prezentowana do 14.10.2019 r.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content