logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Krystyna Gay-Kutschenreiter

"Ogród"

Janusz Moniatowicz

"Impresje fotograficzne"

"Ogród" i "Impresje fotograficzne"

13 lipca 2013 r. w Dziale Historii Miasta nastąpiło otwarcie wspólnej wystawy dwojga wybitnych twórców związanych z Bolesławcem. Krystyna Gay–Kutschenreiter przedstawiła pod hasłem “Ogród” swoje rzeźby ceramiczne, a Janusz Moniatowicz zaprezentował zestaw zdjęć zatytułowany “Impresje fotograficzne”.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia.

"Ogród" i "Impresje fotograficzne"

Krystyna Gay–Kutschenreiter urodziła się w Łodzi, studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Toruniu i na Wydziale Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni prof. Rudolfa Krzywca. Obok rzeźby ceramicznej zajmuje się także ceramika unikatową.

Od wielu lat mieszka i pracuje w Bolesławcu. Zajmowała się kształceniem kadr dla przemysłu ceramicznego, a w latach 1990-2005 pełniła funkcję komisarza artystycznego organizowanych corocznie Ogólnopolskich i Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich.

W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace, prócz bolesławieckiego muzeum, znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA Jelenia Góra, Kunstforum Piaristen w Wiedniu oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

Janusz Moniatowicz

Janusz Moniatowicz, bolesławianin z urodzenia, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i Akademii Filmowej FAMU w Pradze, gdzie ukończył Wydział Fotografii Artystycznej u prof. Jana Šmoka. Choć obecnie mieszka w Jeleniej Górze, ciągle czuje się silnie związany z naszym miastem. Od stycznia 2007 r. kieruje Oddziałem Karkonoskim Związku Polskich Artystów Fotografików.

Jego fotografie prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, zdobywając liczne nagrody. Prace jego autorstwa znajdują się m.in.w kolekcjach Victoria & Albert Museum w Londynie, UMPRUM Muzeum w Pradze, Muzeum Spisza w Lewoczy, Galerii Artystów w Spiskiej Nowej Wsi, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i BWA w Jeleniej Górze oraz w licznych zbiorach prywatnych. Od wielu lat jego zdjęcia są też często wykorzystywane w albumach i innego typu publikacjach.

Skip to content