logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w.

Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich

Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w.

W minioną sobotę w bolesławieckim Muzeum Ceramiki odbył się wernisaż wystawy „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich”.

Było to niezwykłe wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 150 gości z Polski, Czech i Niemiec. Na wernisaż przybyli m.in. przedstawiciele partnerskich placówek: Krkonošského muzeum we Vrchlabí (dyrektor Blanka Zázvorková oraz Jiří Louda, Olga Metelková, Jana Skálová i Radka Řezničková), Severočeského muzeum w Libercu (wicedyrektor dr Kateřina Nováková oraz Petra Šťovíčková, Oldřich Palata i Miroslav Klaban), Schlesisches Museum zu Görlitz (wicedyrektor dr Martin Kügler oraz dr Johanna Brade), Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu (Jadwiga Kornecka-Cebula oraz Edyta Patro) oraz Muzeum Regionalnego w Lubaniu (Grzegorz Jaworski), a także badacze i miłośnicy bolesławieckiej kamionki, m.in.: Helga Heinze z Bad Muskau, Peter Hesse z Wassbüttel i Bolko Peltner z Höhr-Grenzhausen. Dużą grupę stanowili kolekcjonerzy ceramiki, którzy użyczyli eksponatów na wystawę oraz do katalogu: Tomasz Czerniawski, Stanisław Czerniawski, Lech Gut, Andrzej Kaziuk, Norbert Mischok, Piotr Nieratka, Izabela Olszowy, Andrzej Prusiecki oraz Andrzej Wójcik.

Na ekspozycji zaprezentowano kilkaset eksponatów, co umożliwiło pokazanie różnorodności form i bogactwa motywów dekoracyjnych ceramiki XVIII i XIX-wiecznej.
Pierwszą grupę obiektów stanowią naczynia, których brzuśce zdobione są ukośnym żeberkowaniem. Wśród nich wyróżniają się dzbany pokryte szkliwem zielonym o różnych odcieniach. Druga grupa to wyroby dekorowane plastycznymi nakładkami. W zależności od czasu powstania różnią się one formą oraz zdobieniem. Najliczniej reprezentowane są dzbany przeznaczone do okuwania oraz słynne bolesławieckie dzbanki do kawy. Mniejszy zespół stanowią jednouche garnki.

Wśród motywów zdobniczych wyróżnia się kilka zasadniczych grup: religijne, heraldyczne, mitologiczne, rodzajowe, symboliczne oraz dekoracje floralne. Ciekawostkę stanowią naczynia z herbem bolesławieckiego cechu garncarzy (Adam i Ewa pod Drzewem Poznania Dobrego i Złego wyrastającym z garnka na kole garncarskim) oraz z symbolami masońskimi. Część naczyń dodatkowo pokrywano malaturą. Nielicznie reprezentowane są naczynia zdobione wyłącznie w ten sposób, a tylko dwa obiekty są dekorowane intarsją.

Na tym tle wyjątkowo prezentują się naczynia z XIX wieku, powstałe według projektów C.D.F. Bacha w bolesławieckiej wytwórni E.S. Gottharda oraz wyroby z garncarni J.G Altmanna, nagrodzone złotym medalem na I Światowej Wystawie w Londynie w 1851 r. Charakteryzują się one niezwykłą delikatnością, bliską porcelanie, elegancką formą oraz wyrafinowanym zdobieniem. Wiele spośród obiektów zostanie po raz pierwszy zaprezentowana na wystawie w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

W trakcie wernisażu zaprezentowano wydaną przez Muzeum z tej okazji publikację, zawierającą katalog oraz teksty naukowe o charakterze eseistycznym dotyczące artystycznej ceramiki bolesławieckiej z XVIII i XIX w. Autorami tej ponad 350-stronicowej polsko-czesko-niemieckiej publikacji są: Anna Bober-Tubaj, Libor Dušek, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Jiří Louda, Oldřich Palata oraz Tadeusz Orawiec.

Katalog zadedykowano osobom niezwykłym, od lat związanym z ceramiką: Bogdanowi Góreckiemu (wieloletniemu kierownikowi Działu Ceramiki Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Oldřichowi Palacie (kustoszowi Severočeského muzeum v Liberci) oraz Steffi i Georgowi Peltnerom (nieżyjącym już kolekcjonerom bolesławieckiej ceramiki i założycielom garncarni w Höhr-Grenzhausen).

Publikacja „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich” to czwarty już tom publikacji z serii opracowań dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z historią miejscowej ceramiki wydany przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w ostatnim czasie. Poprzednie katalogi wydano w latach: 2008, 2012 i 2013.

Wystawę oraz katalog przygotowano dzięki współpracy z kilkudziesięcioma muzeami z kraju oraz zagranicy. Wymienić tu należy m.in.: Bildarchiv Foto Marburg, Philipps-Universität, Haus Schlesien, Königswinter-Heisterbacherrott, Krkonošské muzeum Vrchlabí, Kulturhistorisches Museum Görlitz, Legnicką Bibliotekę Publiczną, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, Mĕstské muzeum Hořice, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Muzeum Regionalne w Jaworze, Muzeum w Gliwicach, Muzeum w Nysie, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Queen Victoria Museum and Art Gallery w Launceston, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Severočeské muzeum v Liberci, Schlesisches Museum zu Görlitz oraz Uměleckoprůmyslové museum v Praze. W ciągu wielomiesięcznej pracy muzealnikom z Bolesławca udało się przebadać ponad 650 obiektów.

„Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich” to jeden z największych i najważniejszych projektów poświęconych ceramice w ostatnim czasie, realizowany przez pracowników Muzeum Ceramiki, będący kontynuacją wcześniejszych badań nad miejscową kamionką, prowadzonych w 2012 i 2013 r.

Wystawa oraz publikacja zostały przygotowane w ramach projektu VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych II realizowanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Krkonošské muzeum we Vrchlabí.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content