logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec w ikonografii XIX i XX wieku

Otwarcie wystawy w dn. 30.10.2019 r., zgromadziło liczne grono zainteresowanych gości. Wernisaż prowadziła Anna Bober-Tubaj – dyrektor Muzeum, która podziękowała wszystkim kolekcjonerom i instytucjom od lat wspierającym realizację projektów badawczych, naukowych i wystawienniczych oraz budowanie kolekcji zabytków związanych z przeszłością Bolesławca. Swoją wdzięczność za tę owocną dla Muzeum Ceramiki współpracę wyraził także Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman. Prezydent podziękował w sposób szczególny bohaterowi wieczoru – Zbigniewowi Skopowi, autorowi wspaniale wykonanej makiety Bolesławca z ok. 1805 r, która stanowi centralny motyw nowo otwartej ekspozycji. Twórca modelu miasta krótko opowiedział o przebiegu prac nad powstaniem swojego dzieła, a następnie odpowiadał na liczne pytania gości dotyczące zagadnień ikonograficznych i technicznych w prezentowanej makiecie.

Na wystawie „Bolesławiec w ikonografii XIX i XX wieku” prezentowane są nabytki pozyskane od kolekcjonerów oraz od stowarzyszeń i muzeów z Polski i Niemiec. Są to obiekty eksponaty przekazane w darze lub jako długotrwałe depozyty celem prezentacji na wystawach stałych w nowej siedzibie muzeum. Wystawę podzielono na dwie części. Pierwsza, prezentuje grafiki, obrazy, pocztówki i zdjęcia z widokami przedwojennego Bolesławca. Jej centralnym elementem jest wspomniana już makieta miasta z ok. 1805 r. autorstwa Zbigniewa Skopa, wykonana w skali 1:400 (jej wymiary to 2,5×1,5 m). Druga część ekspozycji prezentuje Bolesławiec po zakończeniu II wojny światowej. Składają się na nią głównie zdjęcia dokumentujące zniszczenia i postępujący proces odbudowy miasta w l. 1945-1966. W sali poświęconej powojennym dziejom miasta zaprezentowano również film dotyczący wojennych i powojennych losów Bolesławca.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu serdecznie dziękuje za wsparcie projektu „Przyjaciele dla nowego Muzeum” następującym instytucjom oraz kolekcjonerom: Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, Haus Schlesien, Königswinter – Heisterbacherrott, śp. Ryszardowi Bartochowi, Kurtowi Baslerowi, Wojciechowi Beszczyńskiemu, Leszkowi Chodorowskiemu, Eveline Frank, Edwardowi Jawnemu, Piotrowi Kaczmarczykowi, Andrzejowi Kaziukowi, Aleksandrze Kornosz, Zdzisławowi Mireckiemu, Edwardowi Miżdalowi, Dietmarowi Plate, Ferdynandowi Rączkiewiczowi, Adrianowi Rajczakowskiemu oraz Lucjanowi Szandrowskiemu.

Wystawę zrealizowano w ramach projektu „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 28.11.2019 r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content