logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

70 lat harcerstwa w Bolesławcu

70 lat harcerstwa w Bolesławcu

W Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 prezentowana jest ekspozycja czasowa „70-lecie działalności harcerskiej w Bolesławcu”. Jej uroczyste otwarcie 30 września 2017 r. było elementem obchodów jubileuszu 70-lecia Harcerstwa w Bolesławcu, z okazji którego m.in. wydano publikację „70 lat Harcerstwa w Bolesławcu”.

Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Ceramiki we współpracy z Hufcem ZHP Bolesławiec. Jej główny element stanowi zaaranżowane obozowisko harcerskie, wraz z całym wyposażeniem. Podkreślono też znaczenie retmanatu w dziejach bolesławieckiej chorągwi poprzez akcenty wodniackie, w tym łódkę żaglową. Dużą wartość historyczną mają z kolei dawne kroniki pierwszej bolesławieckiej drużyny, tzw. Jedynki, bogato ilustrowane m.in. przez samego Huberta Bonina. Ekspozycję uzupełniają fotografie, dokumentujące 7 dekad działalności harcerstwa.

Wernisaż wystawy, połączony z uroczystą galą jubileuszową, zorganizowany został w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Na uroczystość przybyli liczni goście, zaproszeni przez Hufiec ZHP Bolesławiec, m.in. Starosta Powiatu Bolesławieckiego Karol Stasik, Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec Kornel Filipowicz, Sekretarz Miasta Bolesławiec Jerzy Zieliński, a także komendanci zaprzyjaźnionych hufców. Większość gości stanowili dawni działacze harcerstwa lub ich rodziny (m.in. syn Huberta Bonina, córka Zofii Kłosowskiej). W gali tłumnie udział wzięli także bolesławieccy harcerze.

Początki powojennego harcerstwa w Bolesławcu wiążą się z działalnością przedwojennego podharcmistrza Huberta Bonina. Zorganizowana przez niego w 1946 r. pierwsza drużyna harcerska działała przy Szkole Podstawowej nr 1 i przyjęła nazwę 97 Drużyny Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego. Po rozwiązaniu w 1948 r. „Jedynka” wznowiła działalność w 1957 r. 20 lat później, w 1977 r. bolesławieckiemu Hufcowi ZHP nadano imię Szarych Szeregów. Obecnie na terenie Bolesławca działają 4 jednostki (w tym jednostka wodna) oraz 2 drużyny samodzielne.

Ekspozycja będzie czynna do końca października 2017 r. W muzealnym sklepiku można również nabyć jubileuszową publikację.

70 lat harcerstwa w Bolesławcu

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content