logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.

200 rocznica kampanii napoleońskiej

W dniach 6-7 września 2013 r. odbyły się w Bolesławcu obchody 200. rocznicy śląskiej kampanii Napoleona. Jednym z głównych wydarzeń było otwarcie wystawy historycznej poświęconej temu zagadnieniu. Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum Ceramiki z wykorzystaniem zbiorów własnych oraz wielu cennych i interesujących obiektów wypożyczonych z innych muzeów w Polsce, Rosji i Niemczech oraz z kolekcji prywatnych.

Obok elementów uzbrojenia i umundurowania zaprezentowano także dzieła sztuki – obrazy, grafiki, a także figurki upamiętniające najważniejsze osobistości i wydarzenia z tamtego czasu. Ponadto można było zapoznać się z oryginalnymi dokumentami, numizmatami i innymi obiektami kultury materialnej.

 

Do najcenniejszych eksponatów należą: monumentalny obraz „Biwak nad Berezyną” pędzla Wojciecha Kossaka, wypożyczony z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, oraz ręcznie haftowana teka – aktówka cesarza Napoleona ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ciekawy jest również zbiór przedmiotów upamiętniających 100-lecie kampanii 1813 r. ze zbiorów Schlesisches Museum zu Görlitz. Zainteresowanie zwiedzających zwróci zapewne duża makieta z fragmentem bitwy pod Waterloo, przedstawiającym atak kawalerii napoleońskiej z Muzeum Napoleońskiego w Witaszycach.

Podczas wernisażu obecni byli goście reprezentujący instytucje i muzea współpracujące i biorące udział w organizacji obchodów. Wśród zaproszonych znaleźli się: Władimir Tkaczew – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Bartłomiej Ostrowski – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Muzeum Artylerii w Sankt Petersburgu, Historyczno-Artystycznego Muzeum Obwodu Kalingradzkiego, Muzeum w Smoleńsku, Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Haus Schlesien w Königswinter – Heisterbacherrott oraz rekonstruktorzy z Polski i Niemiec. Wystawa prezentowana będzie do połowy października.

Tego samego dnia w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki zorganizowano międzynarodową konferencję naukową ,,200 lat epopei napoleońskiej”. Miłośnicy historii mieli rzadką sposobność wysłuchania prelekcji dotyczących różnych aspektów epoki napoleońskiej, wygłaszanych przez naukowców z Polski, Rosji i Niemiec.

W sobotę na brzegu Bobru odbyła się rekonstrukcja bitwy o Bolesławiec między wojskami francuskimi a oddziałami koalicji antynapoleońskiej, która miała miejsce w sierpniu 1813 roku. Militarny spektakl historyczny przy użyciu broni czarnoprochowej i armat przygotowano z udziałem grup rekonstrukcyjnych z różnych miast Polski. Widzowie mogli również zwiedzić obozowisko wojskowe i zobaczyć, jak wyglądało ówczesne żołnierskie życie, a także zapoznać z elementami ekwipunku żołnierskiego.

Pokaz poprzedzono promocją publikacji „Opowieści napoleońskie Bolesławca”, przybliżającej w atrakcyjny i przystępny sposób najważniejsze dla miasta epizody i wydarzenia epoki napoleońskiej. 

Obchody zorganizowano w ramach dwóch projektów realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec i Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Leutersdorf (Niemcy). Oba przedsięwzięcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Skip to content