logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

20-lecie pracowni ceramicznej MDK w Bolesławcu

20-lecie pracowni ceramicznej MDK

25 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu odbył się wernisaż z okazji 20-lecia Pracowni Ceramicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu prowadzonej przez Joannę Mysłek-Michnowską. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób, byli wśród nich przedstawiciele lokalnych środowisk artystycznych, miłośnicy kultury i sztuki, przyjaciele bolesławieckiego MDK, a także najmłodsi – dzieci uczestniczące w zajęciach z Joanna Mysłek-Michnowską.

20-lecie pracowni ceramicznej MDK
20-lecie pracowni ceramicznej MDK

Wystawę otworzyła dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj, która przedstawiła dorobek i rolę Pracowni. Głos zabrał także dyrektor MDK Marek Łętowski, który ciepłymi słowami podziękował Joannie Mysłek-Michnowskiej za trud włożony w całą dotychczasową pracę. Wyrazy uznania za pogłębianie świadomości o ceramicznym charakterze miasta złożył Prezes Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Karol Stasik. Joanna Mysłek-Michnowska podziękowała wszystkim za organizację wystawy, a także podzieliła się osobistymi wrażeniami i wspomnieniami z ostatnich dwudziestu lat pracy w MDK.

Na ekspozycji można zobaczyć zarówno prace wykonane z gliny, szkice ołówkiem i kredką, pastele, akwarele, prace olejne jak też fotografie dokumentujące działalność pracowni.

Początki Pracowni Ceramicznej MDK w Bolesławcu sięgają 1995 r. kiedy z inicjatywy i pod kierunkiem Joanny Mysłek-Michnowskiej zaczęły się pierwsze zajęcia. Nawiązano współpracę z Zakładami Ceramicznymi „Bolesławiec”, dzięki której prace uczestników mogły być wypalane w piecach tej firmy. Wsparcie Zakładów przejawiało się także pod postacią przekazywanych nieodpłatnie materiałów oraz pomocy w organizacji zajęć wakacyjnych. Współpraca ta, choć minęło już 20 lat, ciągle układa się bardzo dobrze. Tradycją stały się letnie i zimowe plenery ceramiczne, kiedy okazało się, że dla uczestników zajęć jest to wyjątkowo atrakcyjna propozycja spędzenia wolnego czasu. Ważne wydarzenie przyniósł rok 2005, gdy uczestnicy Pracowni, dzięki swojej pracy, pozyskali środki na zakup pieca do wypału. Na zajęciach z Joanną Mysłek-Michnowską, dzieci jak i dorośli mają okazję poznać zasady i tajniki pracy w glinie. Zajęcia dają też szansę uczestniczenia w całym procesie tworzenia naczyń i rzeźb z masy kamionkowej oraz z szamotu. Liczne nagrody i wyróżnienia na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym podkreślają wysoką jakość i formę prowadzonych zajęć.

20-lecie pracowni ceramicznej MDK

Na wystawie zaprezentowali się następujący autorzy:

Joanna Mysłek Michnowska, Diana Łukasik, Olga Kanikowska, Henryk Lemka, Marta Bobrowska, Agnieszka Kolińska, Teresa Jaśkowska, Iga Rościszewska, Maja Wojtowicz, Ala Jakubiszyn, Maja Linke, Małgosia Borowska, Hania Stonik, Ida Śmiałkowska, Piotr Pokładek, Milena Sobczak, Małgosia Kulig, Dawid Chyjek, Julia Lewandowska, Ania Narecka, Natasza Sobczak, Maja Małkowska, Maja Szocińska, Milena Kretkowska, Marta Sarkowicz, Karolina Domańska, Agnieszka Krawczyk, Justyna Włodarska, Dominika Ilczyna, Natalka Puk, Zbyszek Gaweł, Danuta Popielińska, Kinga Mikoś, Emilka Piotrowska, Joanna Luburadzka, Dorota Bernat, Ela Narecka, Ewa Wojciechowska, Łukasz Chmielewski, Martyna Krawczyk, Nikola Drozdek, Jarek Sawicki, Magda Przebięda, Martyna Kus, Hubert Winiarski, Martyna Kretkowska, Iwona Kretkowska, Justyna Plińska, Łukasz Woleński, Stefania Przystupa, Kamil Nizioł, Izabela Graczyk, Katarzyna Kłopotek, Justyna Turek, Anna Pawlus.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content