logo projektu interreg cz_pl
Wystawa wirtualna przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szukaj
Close this search box.

Bolesławiec na przedwojennych fotografiach

Kolekcja Zdzisława Mireckiego

Depozyt Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Zbiór 40 zdjęć został zakupiony w 1991 r. przez Zdzisława Mireckiego, działacza Towarzystwa Miłośników Bolesławca i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, i przekazany w 2001 r. w depozyt bolesławieckiemu Muzeum Ceramiki. Fotografie przedstawiają dawne widoki i zabytki Bolesławca oraz dokumentują zachodzące w tym czasie zmiany w architekturze miasta, m.in. rozbudowę Łaźni Miejskiej o krytą pływalnię, budowę mostu na Bobrze i przeniesienie Wielkiego Garnca do pawilonu na promenadzie w 1893 r. Fotografie nie są opisane, a ich autorzy pozostają nieznani, co utrudnia ich dokładne datowanie,. Na podstawie analizy przedstawionych obiektów w świetle informacji historycznych czas powstania zdjęć ustalono na 2. poł. XIX w. i 1. ćw. XX w.

Fotografia grafiki ratusza z 1603 r.

Fotografia grafiki ratusza z 1603 r.

Widok na południowo-zachodnią elewację ratusza, fotografia wykonana przed 1891 r.

Widok na południowo-zachodnią elewację ratusza, fotografia wykonana przed 1891 r.

Wnętrze "Piwnicy Ratuszowej" ("Ratskeller"), fotografia wykonana w l. 1893–1920

Wnętrze "Piwnicy Ratuszowej" ("Ratskeller"), fotografia wykonana w l. 1893–1920

Sala rajców, ratusz, fotografia wykonana w l. 1919–1920

Sala rajców, ratusz, fotografia wykonana w l. 1919–1920

Posiedzenie Zarządu i Rady Miejskiej, fotografia wykonana w 1919 r.

Posiedzenie Zarządu i Rady Miejskiej, fotografia wykonana w 1919 r.

Siedziba księgarni rodziny Appunów, później A. Neudeckera, Rynek 28, fotografia wykonana w l. 1890–1897

Siedziba księgarni rodziny Appunów, później A. Neudeckera, Rynek 28, fotografia wykonana w l. 1890–1897

Rynek, pierzeja północna z gospodą „Zum goldenen Engel” („Pod Złotym Aniołem”), fotografia wykonana ok. 1908 r.

Rynek, pierzeja północna z gospodą „Zum goldenen Engel” („Pod Złotym Aniołem”), fotografia wykonana ok. 1908 r.

Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w.

Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w.

Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w.

Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w.

Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w.

Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w.

Brama Prachowskiego, fotografia wykonana w l. 1900–1920

Brama Prachowskiego, fotografia wykonana w l. 1900–1920

Zachodnia pierzeja Rynku, fotografia wykonana w l. 60. XIX w.

Zachodnia pierzeja Rynku, fotografia wykonana w l. 60. XIX w.

Przebudowa domu muzyka miejskiego na siedzibę Muzeum Miejskiego przy Poststrasse (obecnie ul. A. Mickiewicza), ok. 1909 r.

Przebudowa domu muzyka miejskiego na siedzibę Muzeum Miejskiego przy Poststrasse (obecnie ul. A. Mickiewicza), ok. 1909 r.

Rysunek otoczenia Górnej Bramy od strony, l. 1823–1872

Fotografia rysunku przedstawiającego otoczenie Górnej Bramy z l. 1823–1872, Oberstrasse / Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. Sierpnia ’80 / A. Asnyka)

Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. A. Asnyka), fotografia wykonana ok. 1915 r.

Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. A. Asnyka), fotografia wykonana ok. 1915 r.

Fotografia XIX-wiecznego rysunku, przedstawiającego gospodę „Zum goldenen Anker” („Pod Złotą Kotwicą”) przy Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. A. Asnyka)

Fotografia XIX-wiecznego rysunku, przedstawiającego gospodę „Zum goldenen Anker” („Pod Złotą Kotwicą”) przy Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. A. Asnyka)

Kościół katolicki (obecnie Bazylika Maryjna) widok od strony południowo-wschodniej, fotografia wykonana w l. 1900–1920

Kościół katolicki (obecnie Bazylika Maryjna) widok od strony południowo-wschodniej, fotografia wykonana w l. 1900–1920

Skrzyżowanie Nicolaistrasse i Stockstrasse (obecnie ul. M. Kutuzowa i F. Chopina), fotografia wykonana w l. 1900-1920

Skrzyżowanie Nicolaistrasse i Stockstrasse (obecnie ul. M. Kutuzowa i F. Chopina), fotografia wykonana w l. 1900-1920

Rozbiórka „Młyna Pieprzowego” („Pfeffermühle”), maj 1908 r.

Rozbiórka „Młyna Pieprzowego” („Pfeffermühle”), maj 1908 r.

Kaplica na cmentarzu ewangelickim przy Kirchhofstrasse (obecnie ul. Obrońców Helu), fotografia wykonana w l. 1900–1920

Kaplica na cmentarzu ewangelickim przy Kirchhofstrasse (obecnie ul. Obrońców Helu), fotografia wykonana w l. 1900–1920

Staw Zamkowy (Schlossteich), fotografia wykonana przed 1867 r.

Staw Zamkowy (Schlossteich), fotografia wykonana przed 1867 r.

Fotografia rysunku zabudowy Zollstrasse z l. 1823–1872 (obecnie ul. B. Prusa)

Fotografia rysunku zabudowy Zollstrasse z l. 1823–1872 (obecnie ul. B. Prusa)

Zollstrasse (obecnie ul. B. Prusa), fotografia wykonana w l. 1900–1920

Zollstrasse (obecnie ul. B. Prusa), fotografia wykonana w l. 1900–1920

Kamienica nr 25 przy Zollstrasse (obecnie ul. Prusa), fotografia wykonana przed 1914 r.

Kamienica nr 25 przy Zollstrasse (obecnie ul. Prusa), fotografia wykonana przed 1914 r.

Dolna Brama przy Zollstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), fotografia wykonana w l. 1864–1867

Dolna Brama przy Zollstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), fotografia wykonana w l. 1864–1867

Fragment murów obronnych z basztą, w głębi Łaźnia Miejska (obecnie Termy Bolesławiec), fotografia wykonana w l. 1895-1913

Fragment murów obronnych z basztą, w głębi Łaźnia Miejska (obecnie Termy Bolesławiec), fotografia wykonana w l. 1895-1913

Budowa pływalni przy Łaźni Miejskiej (obecnie Termy Bolesławiec), l. 1914–1915

Budowa pływalni przy Łaźni Miejskiej (obecnie Termy Bolesławiec), l. 1914–1915

Wielki Garniec podczas rozbiórki domku przy Görlitzerstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), 1893 r.

Wielki Garniec podczas rozbiórki domku przy Görlitzerstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), 1893 r.

Most nad Młynówką (Mühlgraben) przy Görlitzerstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), w głębi Szpital św. Ducha (Hospital zum Heiligen Geist), fotografia wykonana pod koniec XIX w.

Most nad Młynówką (Mühlgraben) przy Görlitzerstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), w głębi Szpital św. Ducha (Hospital zum Heiligen Geist), fotografia wykonana pod koniec XIX w.

Most nad Młynówką (Mühlgraben) przy Rudolfplatz (obecnie Plac Piastowski), fotografia wykonana w l. 1900–1920

Most nad Młynówką (Mühlgraben) przy Rudolfplatz (obecnie Plac Piastowski), fotografia wykonana w l. 1900–1920

Czarny most (schwarzen Brücke) na Bobrze, zdjęcie przed rozbiórką, fotografia wykonana przed 1919 r.

Czarny most (schwarzen Brücke) na Bobrze, zdjęcie przed rozbiórką, fotografia wykonana przed 1919 r.

Budowa betonowego mostu na Bobrze, 1919 r.

Budowa betonowego mostu na Bobrze, 1919 r.

Krążyna drewniana do konstrukcji mostu betonowego na Bobrze, 1919 r.

Krążyna drewniana do konstrukcji mostu betonowego na Bobrze, 1919 r.

Budowa betonowego mostu na Bobrze, 1919 r.

Budowa betonowego mostu na Bobrze, 1919 r.

Bolesławiecki wiadukt z kładką dla pieszych, widok od strony południowej, fotografia wykonana przed 1914 r.

Bolesławiecki wiadukt z kładką dla pieszych, widok od strony południowej, fotografia wykonana przed 1914 r.

Dolne Młyny (Niedermühle), należące do firmy E. Doussina & Sohn, fotografia wykonana przed 1901 r.

Dolne Młyny (Niedermühle), należące do firmy E. Doussina & Sohn, fotografia wykonana przed 1901 r.

Zdjęcie lotnicze Starego Miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921

Zdjęcie lotnicze Starego Miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921

Zdjęcie lotnicze zachodniej części miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921

Zdjęcie lotnicze zachodniej części miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921

Zdjęcie lotnicze zachodniej części miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921

Zdjęcie lotnicze zachodniej części miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921

Bolesławiecki garncarz przy formowaniu naczynia na kole garncarskim, fotografia wykonana na pocz. XX w.

Bolesławiecki garncarz przy formowaniu naczynia na kole garncarskim, fotografia wykonana na pocz. XX w.

Fotografia grafiki ratusza z 1603 r. Widok na południowo-zachodnią elewację ratusza, fotografia wykonana przed 1891 r. Wnętrze Sala rajców, ratusz, fotografia wykonana w l. 1919–1920 Posiedzenie Zarządu i Rady Miejskiej, fotografia wykonana w 1919 r. Siedziba księgarni rodziny Appunów, później A. Neudeckera, Rynek 28, fotografia wykonana w l. 1890–1897 Rynek, pierzeja północna z gospodą „Zum goldenen Engel” („Pod Złotym Aniołem”), fotografia wykonana ok. 1908 r. Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w. Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w. Uroczystości miejskie, widok na wschodnią i południową pierzeje Rynku, fotografia wykonana w I ćw. XX w. Brama Prachowskiego, fotografia wykonana w l. 1900–1920 Zachodnia pierzeja Rynku, fotografia wykonana w l. 60. XIX w. Przebudowa domu muzyka miejskiego na siedzibę Muzeum Miejskiego przy Poststrasse (obecnie ul. A. Mickiewicza), ok. 1909 r. Rysunek otoczenia Górnej Bramy od strony, l. 1823–1872 Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. A. Asnyka), fotografia wykonana ok. 1915 r. Fotografia XIX-wiecznego rysunku, przedstawiającego gospodę „Zum goldenen Anker” („Pod Złotą Kotwicą”) przy Gnadenbergerstrasse (obecnie ul. A. Asnyka) Kościół katolicki (obecnie Bazylika Maryjna) widok od strony południowo-wschodniej, fotografia wykonana w l. 1900–1920 Skrzyżowanie Nicolaistrasse i Stockstrasse (obecnie ul. M. Kutuzowa i F. Chopina), fotografia wykonana w l. 1900-1920 Rozbiórka „Młyna Pieprzowego” („Pfeffermühle”), maj 1908 r. Kaplica na cmentarzu ewangelickim przy Kirchhofstrasse (obecnie ul. Obrońców Helu), fotografia wykonana w l. 1900–1920 Staw Zamkowy (Schlossteich), fotografia wykonana przed 1867 r. Fotografia rysunku zabudowy Zollstrasse z l. 1823–1872 (obecnie ul. B. Prusa) Zollstrasse (obecnie ul. B. Prusa), fotografia wykonana w l. 1900–1920 Kamienica nr 25 przy Zollstrasse (obecnie ul. Prusa), fotografia wykonana przed 1914 r. Dolna Brama przy Zollstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), fotografia wykonana w l. 1864–1867 Fragment murów obronnych z basztą, w głębi Łaźnia Miejska (obecnie Termy Bolesławiec), fotografia wykonana w l. 1895-1913 Budowa pływalni przy Łaźni Miejskiej (obecnie Termy Bolesławiec), l. 1914–1915 Wielki Garniec podczas rozbiórki domku przy Görlitzerstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), 1893 r. Most nad Młynówką (Mühlgraben) przy Görlitzerstrasse (obecnie ul. Zgorzelecka), w głębi Szpital św. Ducha (Hospital zum Heiligen Geist), fotografia wykonana pod koniec XIX w. Most nad Młynówką (Mühlgraben) przy Rudolfplatz (obecnie Plac Piastowski), fotografia wykonana w l. 1900–1920 Czarny most (schwarzen Brücke) na Bobrze, zdjęcie przed rozbiórką, fotografia wykonana przed 1919 r. Budowa betonowego mostu na Bobrze, 1919 r. Krążyna drewniana do konstrukcji mostu betonowego na Bobrze, 1919 r. Budowa betonowego mostu na Bobrze, 1919 r. Bolesławiecki wiadukt z kładką dla pieszych, widok od strony południowej, fotografia wykonana przed 1914 r. Dolne Młyny (Niedermühle), należące do firmy E. Doussina & Sohn, fotografia wykonana przed 1901 r. Zdjęcie lotnicze Starego Miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921 Zdjęcie lotnicze zachodniej części miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921 Zdjęcie lotnicze zachodniej części miasta, fotografia wykonana w l. 1913–1921 Bolesławiecki garncarz przy formowaniu naczynia na kole garncarskim, fotografia wykonana na pocz. XX w.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content