logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zdjęcie nr 1 – Szczyt kamienicy Rynek 28

Wyniki konkursu „Bolesławiec. Do trzech razy detal. Patrzmy na szczyty!”

Zadaniem uczestników konkursu była poprawna identyfikacja 3 bolesławieckich budynków na podstawie zamieszczonych zdjęć detali. Cieszy nas duże zainteresowanie wydarzeniem. Nagrody przyznano wszystkim autorom prawidłowych odpowiedzi. Nazwiska zwycięzców podajemy w kolejności nadesłania rozwiązań: Agnieszka Ziembikiewicz, Kamila Taşdelen, Piotr Fita, Iwona Zołotarska, Kamil Rzepecki, Joanna Wojtowicz, Beata Łuczkowska, Alicja Wiaderna, Joanna Wiaderna, Kamila Kazior, Agata Makówka, Karol Lisiecki, Bartosz Malicki, Małgorzata Kołczyn, Ewelina Franków, Monika Zarzecka, Andrzej Gołębiewski. 

Nagrodami w konkursie są wydane przez Muzeum Ceramiki publikacje „Rocznik Bolesławiecki 2021”. Periodyk prezentuje historię i najnowsze dzieje miasta. Nagrody można odbierać od 25 stycznia 2023 r. w Punkcie Informacji Turystycznej (Rynek 19/21) od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-16.00.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Rozwiązanie konkursu:

Zdjęcie nr 1 – Szczyt kamienicy Rynek 28

Swój obecny kształt kamienica uzyskała w 1902 r. Stała się wówczas jednym z najbardziej eleganckich i najnowocześniejszych domów handlowych w mieście, którego właścicielem był Bruno Heinze. Elewacje budynku  ukształtowano zgodnie z obowiązującą ówcześnie modą na style historyzujące z wykorzystaniem elementów neogotyckich i neorenesansowych. Wcześniej na tej parceli znajdował się zajazd “Pod Czarnym Niedźwiedziem” (zum schwarzen Bär), a następnie księgarnia i wydawnictwo Appunów (lata 18271890), przejęte poźniej przez Adolfa Neudeckera. Po II wojnie światowej funkcjonowała tu księgarnia Państwowego Przedsiębiorstwa „Dom Książki” a od lat 70. XX w. jej oddział pod nazwą Księgarnia Naukowo-Techniczna im. Oskara Langego. W latach 19902020 w kamienicy mieściła się księgarnia „Agora”. Obecnie na parterze znajduje się restauracja o nazwie nawiązującej do historycznej funkcji obiektu „Stara Księgarnia”. 

Zdjęcie nr 2 – Szczyt budynku Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” przy ul. Chopina 17

Budynek przebudowano w stylu secesji około 1913 r. z przeznaczeniem na nową siedzibę najstarszego bolesławieckiego kina. Instytucja ta został założona w 1909 r. pod nazwą “Teatr Metropol” („Metropoltheater”)i czynna była początkowo przy obecnej ul. Prusa 5 (dawniej Zollstrasse). Około 1911 r. kino przeniesiono do kamienicy Rynek 2, a dwa lata później zmieniono jego lokalizację na obecną ul. Chopina (dawniej Stockstraße 17-18).  Bogata dekoracja fasady, powstała w czasie przebudowy, nawiązywała do nowej funkcji budynku. W maju 1919 r. we wnętrzu sali wybudowano nie zachowaną galerię z balkonem i lożą. Kino szczyciło się tym, że pierwszy film dźwiękowy wyświetlony w nim został wcześniej, niż we Wrocławiu. Po II wojnie światowej budynek stał się siedzibą kina „Orzeł”, które zostało zamknięte ze względu na zły stan techniczny na początku XXI w. W 2008 r. budynek został przejęty przez Gminę Miejską Bolesławiec. Po rewitalizacji w 2013 r. uruchomiono w nim Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”.

Zdjęcie nr 3 – Szczyt budynku Poczty Polskiej – Urząd Pocztowy Bolesławiec przy ul. Kaszubskiej 5

Kamienice przy ul. Kaszubskiej 4 i 5 (dawniej Bergstrasse), powstałe na przełomie XIX i XX w., są ciekawym przykładem późnej fazy historyzmu o zmodernizowanych formach neogotyckich i neorenesansowych. Monumentalne elewacje, rozczłonkowane malowniczymi szczytami i balkonami, posiadają bogatą i bardzo zróżnicowaną dekorację plastyczną. Budynki pełniły przede wszystkim funkcje mieszkalne, choć w kamienicy nr 5 znajdowała się m.in. siedziba założonego przez Otto Hoffmanna czasopisma branżowego „Der Eisenhändler. Organ für Eisen-, Eisenwaaren-, Werkzeug-, Kurzwaaren-Handlungen und für Küchen-Magazine”.

Skip to content