logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Poznaj ciekawostki z historii miasta

Muzeum Ceramiki serdecznie zaprasza na zwiedzanie Bolesławca wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać miasto dobrej gliny.

24 kwietnia 2022
godz. 14.30
Punkt Informacji Turystycznej
Rynek 19/21

Udział w oprowadzaniu jest bezpłatny. Zapewniamy wsparcie tłumacza polsko-ukraińskiego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Skip to content