logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wirtualne muzeum w Bolesławcu

Trwają prace nad powstaniem wirtualnego muzeum pogranicza polsko-czeskiego. Na specjalnie tworzonym portalu internetowym prezentowane będą najciekawsze i najcenniejsze eksponaty muzealne z tego regionu. Strona powstanie jako jeden z elementów projektu „Brama do świata zbiorów”, realizowanego wspólnie przez Muzeum Ceramiki i Muzeum Českého ráje v Turnově. Pracownicy bolesławieckiego Muzeum zajmują się obecnie digitalizacją i opisywaniem eksponatów w formacie 3D w specjalnie do tego celu utworzonej pracowni. W jej wyposażeniu, prócz sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem i nowoczesnych aparatów cyfrowych, znalazła się platforma do pełnoobrotowego fotografowania eksponatów. Pozwala ona na wykonywanie serii precyzyjnych zdjęć jednego obiektu z różnych stron i pod różnym kątem. Z fotografii można następnie montować w film, który przedstawia eksponat „w ruchu” lub prezentację, pozwalającą „obracać” go na ekranie. Za pomocą tego urządzenia bolesławieccy muzealnicy chcą prezentować w sieci m.in. najpiękniejsze przykłady bolesławieckiej ceramiki z różnych okresów.

Projekt przewiduje także realizację innych wspólnych działań, promujących kulturę i zbiory muzealne obszaru transgranicznego. Część wspólnych wystaw, prezentujących zbiory muzeów po obu stronach granicy, została zrealizowana już w ubiegłym roku. Te, które zaplanowano na rok 2020, z powodu epidemii COVID-19 zostały przesunięte na drugą połowę roku. Obecnie trwają prace nad wydaniem po obu stronach granicy publikacji, promujących zbiory muzeów partnerskich.

Projekt „Brama do świata zbiorów” potrwa do końca obecnego roku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Republika Czeska – Polska 2014-2020.

link Youtube

link Youtube

link Youtube

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content