logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

W ramach akcji

Weekend Seniora z Kulturą 

serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na bezpłatne zwiedzanie naszych wystaw stałych i czasowych.

2 października (sobota)

godz. 10.00-16.00

3 października (niedziela)

godz. 11.00-16.00

Skip to content