logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Twórczość Bronisława Wolanina

Twórczość Bronisława Wolanina

Do 16 X 2011 r. w Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza oglądać można wystawę monograficzną poświęconą twórczości Bronisława Wolanina. Na ekspozycji zaprezentowano spektrum twórczości artysty: ceramiczne i porcelanowe naczynia użytkowe, figurki i kafle, stworzone na przestrzeni lat przez tego uznanego artystę-ceramika, a także dokumenty biograficzne.

Bronisław Wolanin to jeden z najbardziej utalentowanych artystów bolesławieckich. W latach 1964-1980 pełnił funkcję kierownika artystycznego w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”, w latach 1980-1985 był dyrektor artystycznym i projektantem w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”. Od 1985 r. po dzień dzisiejszy pracuje jako kierownik artystyczny i projektant w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”.

Ekspozycja została przygotowana z okazji nadania Bronisławowi Wolaninowi brązowego medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W uroczystościach, które odbyły się 01.07.2011 uczestniczyli przedstawiciele Związku Polskich Artystów Plastyków, artyści-ceramicy, miłośnicy kultury oraz przyjaciele artysty. Przemówienia wraz z gratulacjami wygłosili: Zygmunt Brusiło (prezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca), Helena Smoleńska (prezes Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”) oraz Ariadna Sarnowicz (historyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu) Medal wręczył Bronisławowi Wolaninowi Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman.

 

Odznaczenie Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawane jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.

Współorganizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta Bolesławiec, Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” oraz Muzeum Ceramiki.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content