logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. muzeum jest nieczynne

Trzy unikatowe zdjęcia

Trzy unikatowe fotografie

W ostatnim czasie zakupiliśmy do naszych zbiorów trzy interesujące zdjęcia dokumentujące wygląd miasta pod koniec XIX w. (z pewnością wykonane przed 1893 r.). Odbitki powstały w tym samym czasie, co potwierdza technika wykonania oraz opisy wykonane jednym charakterem pisma.

Na pierwszej fotografii uwieczniono wschodnią pierzeję rynku oraz pomnik Kutuzowa, który postawiono w rynku w 1819 r., a w 1893 r. zdemontowano, by przenieść go na planty przy dzisiejszej ul. B. Kubika. Widoczny po lewej stronie budynek gospody „Zu den drei Kränzen” („Pod trzema wieńcami”) prezentuje elewację przed przebudową szczytu. Z kolei w kamienicy nr 38 widoczny jest renesansowy portal zdobiony motywem główek anielskich i ornamentem roślinnym, który w 1893 r. przeniesiono i zamontowano we wschodniej elewacji ratusza.

Drugie zdjęcie przedstawia widok na południowo-wschodnią elewację ratusza z wyburzonymi w latach 1892-1893 charakterystycznymi kramami.

Na trzecim zdjęciu widoczne jest unikatowe ujęcie torowiska na bolesławieckim wiadukcie wykonane od strony miasta w kierunku Tillendorfu (obecnie Bolesławice). Można na nim dostrzec kamienną balustradę i charakterystyczne wieżyczki, które zostały rozebrane w 1931 r.

Skip to content