logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Gdzie materiał był I klasy i dlaczego wysyłano do Clemensa?

Spacer śladami zapomnianych bolesławian
31 lipca 2021
godz. 10.00
Dział Historii Miasta
ul. Kutuzowa 14

Zapraszamy na kolejną tematyczną wycieczkę po mieście, którą poprowadzi Tadeusz Łasica – pasjonat lokalnej historii oraz znawca architektury i rzeźby kamiennej.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc

75 644 22 00

Zwiedzanie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 10 osób.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.