logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Świat widziany "Kobiecym okiem"

„Kobiecym okiem” to wystawa przygotowana przez dziewięć pań należących do bolesławieckiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”: Joannę Bruździńską, Iwonę Champlewską, Magdalenę Gałkiewicz, Annę Guzik, Agnieszkę Karczmarz, Magdalenę Olgę Konieczną, Katarzynę Matoryn, Urszulę Popielarz i Dominikę Zajączkowską. Powstała w ramach ich stowarzyszeniowej działalności i prezentuje utrwalone na fotografiach różnorodne zainteresowania oraz pasje. Wśród prac wyróżniają się widziane kobiecym okiem cykle tematyczne poświęcone fascynacji gliną i różnym obliczom powstającej z niej ceramiki, architekturze, ważnym wydarzeniom lokalnym, życiu rodzinnemu, a także przyrodzie i przemianom zachodzącym w niej w kolejnych porach roku. Ekspozycję dopełniają ażurowe prace rzeźbiarskie J. Bruździńskiej i M. Małoszyc oraz projekty exlibrisów wykonane przez M.O. Konieczną.

Wystawie towarzyszy multimedialna prezentacja sylwetek wszystkich autorek.

Pracownicy muzeum składają serdeczne podziękowania pomysłodawczyniom wystawy oraz osobom szczególnie zaangażowanym w jej przygotowanie – Iwonie Champlewskiej, Magdalenie Gałkiewicz, Urszuli Popielarz, Katarzynie i Grzegorzowi Matorynom, Piotrowi Kozie oraz Jerzemu Paluszczyszynowi.

Wystawę można oglądać

w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14)

od 19 lutego do 14 marca 2021 r.

w godzinach pracy muzeum

Skip to content