logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Świat widziany "Kobiecym okiem"

„Kobiecym okiem” to wystawa przygotowana przez dziewięć pań należących do bolesławieckiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”: Joannę Bruździńską, Iwonę Champlewską, Magdalenę Gałkiewicz, Annę Guzik, Agnieszkę Karczmarz, Magdalenę Olgę Konieczną, Katarzynę Matoryn, Urszulę Popielarz i Dominikę Zajączkowską. Powstała w ramach ich stowarzyszeniowej działalności i prezentuje utrwalone na fotografiach różnorodne zainteresowania oraz pasje. Wśród prac wyróżniają się widziane kobiecym okiem cykle tematyczne poświęcone fascynacji gliną i różnym obliczom powstającej z niej ceramiki, architekturze, ważnym wydarzeniom lokalnym, życiu rodzinnemu, a także przyrodzie i przemianom zachodzącym w niej w kolejnych porach roku. Ekspozycję dopełniają ażurowe prace rzeźbiarskie J. Bruździńskiej i M. Małoszyc oraz projekty exlibrisów wykonane przez M.O. Konieczną.

Wystawie towarzyszy multimedialna prezentacja sylwetek wszystkich autorek.

Pracownicy muzeum składają serdeczne podziękowania pomysłodawczyniom wystawy oraz osobom szczególnie zaangażowanym w jej przygotowanie – Iwonie Champlewskiej, Magdalenie Gałkiewicz, Urszuli Popielarz, Katarzynie i Grzegorzowi Matorynom, Piotrowi Kozie oraz Jerzemu Paluszczyszynowi.

Wystawę można oglądać

w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14)

od 19 lutego do 14 marca 2021 r.

w godzinach pracy muzeum

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content