logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych

Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej to pierwsza w kraju organizacja zrzeszająca jednostki samorządowe, promująca i popularyzująca ceramikę użytkową, przemysłową i artystyczną. Zadaniem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi polskich ośrodków związanych z ceramiką przez tworzenie partnerskich relacji. Za cel organizacja stawia sobie zacieśnianie współpracy między władzami lokalnymi a prywatnymi i publicznymi podmiotami związanymi z branżą ceramiczną w zakresie międzynarodowego marketingu oraz promocji przemysłu i rzemiosła ceramicznego, a także dbanie o zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz wymianę doświadczeń.

Stowarzyszenie powstało w Bolesławcu w grudniu 2015 r. W komitecie założycielskim znaleźli się: Piotr Roman (Prezydent Miasta Bolesławiec, organ założycielski – Gmina Miejska Bolesławiec), Andrzej Dutkowski (Wójt Gminy Bolesławiec, organ założycielski – Gmina Bolesławiec), Robert Relich (Burmistrz Nowogrodźca, organ założycielski – Miasto i Gmina Nowogrodziec). W kolejnych miesiącach do stowarzyszenia dołączyły kolejne gminy powiatu bolesławieckiego: Osiecznica (Wójt Gminy Osiecznica – Waldemar Nalazek) oraz Warta Bolesławiecka (Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski). Członkiem wspierającym jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wzorem dla Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej stało się utworzone w 2003 r. Włoskie Stowarzyszenie Miast Ceramiki (AiCC), a także inne tego typu organizacje działające we Francji (AfCC, rok powstania: 2003), Hiszpanii (AeCC, 2007) i Rumunii (ArCC, 2008), które w 2014 r. zrzeszyły się w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki” (AEuCC).

Pierwszym działaniem Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej była realizacja projektu „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”/„Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dall’Associazione dei Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia” /„From the Bolesławiec clay. An exhibition of the Polish Association of Ceramic Municipalities”, w który zaangażowało się 23 firmy produkujące ceramikę oraz cztery zakłady wspierające lokalny przemysł ceramiczny na terenie powiatu bolesławieckiego. W ramach przedsięwzięcia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przygotowało wystawę, na której zaprezentowano kilkaset wyrobów ceramicznych. Wystawie towarzyszył katalog w językach polskim, włoskim i angielskim. Była to pierwsza tak obszerna prezentacja współczesnej ceramiki bolesławieckiej w powojennej historii miasta.

Wystawa była pokazywana w następujących miejscach:

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

(sierpień – listopad 2016)

Polo Museale del Palazzo della Guardia w Vietri sul Mare

(grudzień 2016 – marzec 2017)

Instytut Polski w Rzymie

(marzec – maj 2017)

Museo della Città i Showroom Contemporaneo w Ankonie

(czerwiec – lipiec 2017)

Ratusz, Galeria Mi.MO, Banca Monte dei Paschi di Sienna w Faenzie

(październik – listopad 2017)

Skip to content