logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych

Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej to pierwsza w kraju organizacja zrzeszająca jednostki samorządowe, promująca i popularyzująca ceramikę użytkową, przemysłową i artystyczną. Zadaniem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi polskich ośrodków związanych z ceramiką przez tworzenie partnerskich relacji. Za cel organizacja stawia sobie zacieśnianie współpracy między władzami lokalnymi a prywatnymi i publicznymi podmiotami związanymi z branżą ceramiczną w zakresie międzynarodowego marketingu oraz promocji przemysłu i rzemiosła ceramicznego, a także dbanie o zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz wymianę doświadczeń.

Stowarzyszenie powstało w Bolesławcu w grudniu 2015 r. W komitecie założycielskim znaleźli się: Piotr Roman (Prezydent Miasta Bolesławiec, organ założycielski – Gmina Miejska Bolesławiec), Andrzej Dutkowski (Wójt Gminy Bolesławiec, organ założycielski – Gmina Bolesławiec), Robert Relich (Burmistrz Nowogrodźca, organ założycielski – Miasto i Gmina Nowogrodziec). W kolejnych miesiącach do stowarzyszenia dołączyły kolejne gminy powiatu bolesławieckiego: Osiecznica (Wójt Gminy Osiecznica – Waldemar Nalazek) oraz Warta Bolesławiecka (Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski). Członkiem wspierającym jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wzorem dla Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej stało się utworzone w 2003 r. Włoskie Stowarzyszenie Miast Ceramiki (AiCC), a także inne tego typu organizacje działające we Francji (AfCC, rok powstania: 2003), Hiszpanii (AeCC, 2007) i Rumunii (ArCC, 2008), które w 2014 r. zrzeszyły się w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki” (AEuCC).

Pierwszym działaniem Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej była realizacja projektu „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”/„Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dall’Associazione dei Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia” /„From the Bolesławiec clay. An exhibition of the Polish Association of Ceramic Municipalities”, w który zaangażowało się 23 firmy produkujące ceramikę oraz cztery zakłady wspierające lokalny przemysł ceramiczny na terenie powiatu bolesławieckiego. W ramach przedsięwzięcia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przygotowało wystawę, na której zaprezentowano kilkaset wyrobów ceramicznych. Wystawie towarzyszył katalog w językach polskim, włoskim i angielskim. Była to pierwsza tak obszerna prezentacja współczesnej ceramiki bolesławieckiej w powojennej historii miasta.

Wystawa była pokazywana w następujących miejscach:

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

(sierpień – listopad 2016)

Polo Museale del Palazzo della Guardia w Vietri sul Mare

(grudzień 2016 – marzec 2017)

Instytut Polski w Rzymie

(marzec – maj 2017)

Museo della Città i Showroom Contemporaneo w Ankonie

(czerwiec – lipiec 2017)

Ratusz, Galeria Mi.MO, Banca Monte dei Paschi di Sienna w Faenzie

(październik – listopad 2017)

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content