logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Stempelkiem i pędzlem malowane

Justyna Ciaciek

Ceramika Bolesławiecka "Kalich" Sp. k.

Absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bolesławcu (zdobnik ceramiki) i Technikum Ceramicznego w Krotoszynie (specjalizacja technolog ceramiki). W 2000 r. ukończyła również kurs zdobnika ceramiki organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, ukierunkowany na typowe dla bolesławieckiej kamionki sposoby dekoracji. Jako dekoratorka pracowała kolejno w malarni unikatów w Zakładach Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” (2000 r.), następnie jako zdobnik ceramiki w Zakładzie Ceramicznym Cer-Gor w Nowogrodźcu (l. 2005-2010), aby w 2010 r. rozpocząć pracę jako zdobnik ceramiki w Ceramice Bolesławieckiej „Kalich” Sp. k., gdzie pracuje do chwili obecnej.

Główne źródło inspiracji dla J. Cieciek stanowi przyroda. Dlatego w jej projektach dominują dekoracje kwiatowe i roślinne o rozbudowanej kolorystyce. Impulsem do tworzenia kolejnych wzorów są zazwyczaj zamówienia klientów i ich preferencje, którym projektantka wychodzi naprzeciw. Wzory tworzy rozbudowując pasma zdobnicze o kolejne stemple. Pracuje zarówno stemplami, jak i pędzlami. Wybór narzędzi zależy od wzoru i tego jaki efekt malarka chce osiągnąć. 

Czasami J. Ciaciek modyfikuje wzory, które wcześniej uważała za dokończone. Zamienia lub dodaje pojedyncze elementy, aby uzyskać idealny efekt końcowy. We wzorach roślinnych swobodnie rozmieszcza kwiaty na powierzchni dekorowanych naczyń. Preferuje asymetryczne dekoracje wielkokwiatowe. 

W dekoracji Art. 730 wykorzystała duże, malowane pędzlem, czerwone kwiaty, które zestawiła z drobnymi listkami w kilku odcieniach zieleni oplatając nimi zdobione formy. Bliźniacza w kompozycji dekoracja Art. 731 z błękitnymi kwiatami doskonale komponuje się szczególnie z dużymi naczyniami. W misternych dekoracjach składających się z wielu różnych stempli J. Ciaciek wykorzystuje każdy skrawek naczynia, tworząc gęste, rozbudowane motywy. W swoich projektach używa kobaltu, który jako wąski pasek lub pasmo geometrycznych stempelków podkreśla krawędzie dekorowanych przez nią naczyń. 

W dekoracji DU 715 zestawiła pasmo słoneczników i dyń z kobaltową wstęgą okrągłych stempelków. W DU 422 zakomponowała bukiety ze słoneczników i gałązek dębowych z żołędziami, które rozmieszcza symetrycznie na naczyniach. Spod ręki J. Ciaciek wyszła również dekoracja DU 633 z dyniami w różnych odcieniach koloru pomarańczowego, otoczonymi zielonymi liśćmi różnej wielkości. Krawędzie naczyń i ich uchwyty podkreśliła nietypowo, przy użyciu ciepłego odcieniu brązu.

W wolnym czasie J. Ciaciek realizuje swoje artystyczne pasje, zajmując się odnawianiem starych mebli, którym daje drugie życie.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content