logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rajd rowerowy im. Leona Piątkowskiego

Muzeum Ceramiki wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają miłośników turystyki rowerowej na wakacyjny rajd szlakiem im. L. Piątkowskiego – wybitnego regionalisty, krajoznawcy, propagatora turystyki, pioniera powojennych badań nad pomnikami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Zenon Piątkowski, syn Leona, czynnie uprawiający turystykę krajoznawczą, w tym rowerową. Rajd będzie doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także do poznania ciekawych miejsc, zabytków i pomników natury w okolicach Bolesławca.

Biegnący wokół Bolesławca żółty szlak im. L. Piątkowskiego o długości ok. 59 km podzielono na dwie części, północną i południową. Obie części rajdu rozpoczną się na dziedzińcu Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki (ul. Kutuzowa 14), a zakończą ok. godz. 15.00 w Ośrodku Wodno-Sportowym MOSiR (ul. Spacerowa 24/26) wspólnym piknikiem, podczas którego odbędą się konkursy sprawnościowe i sprawdzające znajomość atrakcji turystycznych regionu bolesławieckiego. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie można dokonać, przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia na adres zawody@mosir.boleslawiec.pl lub dostarczając ją osobiście do Biura Organizacyjnego Rajdu (MOSiR, ul. Spółdzielcza 2).

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego
Leon Piątkowski na wyprawie
fot. archiwum Muzeum Ceramiki
Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego
Zenon Piątkowski
fot. Muzeum Ceramiki
Etap I - północny
ok. 28 km
25 lipca 2021
(niedziela)
godz. 10.00
Kruszyn
Kraśnik Górny
Kraśnik Dolny
Dąbrowa Bolesławiecka
Krępnica
Bukowy Las
Etap II - południowy
ok. 31 km
15 sierpnia 2021
(niedziela)
godz. 10.00
Kruszyn
Warta Bolesławiecka
Stare jaroszowice
Suszki
Kraszowice
Otok

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content