logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rajd szklakiem Leona Piątkowskiego etap II

Rajd rowerowy im. Leona Piątkowskiego – etap północny

Wraz  z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszamy  miłośników turystyki rowerowej na kolejny rajd szlakiem im. L. Piątkowskiego –  wybitnego regionalisty, krajoznawcy, propagatora turystyki, pioniera powojennych badań nad pomnikami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Zenon Piątkowski, syn Leona, czynnie uprawiający turystykę krajoznawczą, w tym rowerową. Rajd będzie doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także do poznania ciekawych miejsc, zabytków i pomników natury w okolicach Bolesławca. 

Tym razem na amatorów rowerowych przejażdżek czeka do przejechania trasa licząca ok. 30 km ( Bolesławiec – Dobrą – Krępnicę – Dąbrowę Bolesławiecką – Kraśnik Dolny – Kruszyn – Bolesławiec) . Jest to północna część biegnącego wokół Bolesławca żółtego szlaku im. L. Piątkowskiego. 

Rajd rowerowy etapem północnym rozpocznie się 30.09.2023 r. o godz. 10.00 sprzed Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu (Rynek 19/21), a zakończy ok. godz. 15.00 w Ośrodku Wodno-Rekreacyjnym „Leśny Potok” przy ul. Jeleniogórskiej wspólnym piknikiem, podczas którego odbędą się konkursy sprawnościowe oraz sprawdzające znajomość atrakcji turystycznych regionu bolesławieckiego, w których będzie można zdobyć nagrody książkowe.

Uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowe odznaki i certyfikaty uczestnictwa, a także rzeczowe upominki niespodzianki.

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie można dokonać mailowo, przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia (inna dla osoby dorosłej i opiekuna osoby niepełnoletniej).Wzór karty znajdziecie Państwo na stronach internetowych organizatorów: www.mosir.boleslawiec.pl oraz www.muzeum.boleslawiec.pl. 

Zgłoszenia należy wysłać na adres: zawody@mosir.boleslawiec.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Rajdu (MOSiR, pl. Popiełuszki – BPW „Orka”) w terminie do dnia 27.09.2023 r. do godz. 15.00

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego
Leon Piątkowski na wyprawie
fot. archiwum Muzeum Ceramiki
Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego
Zenon Piątkowski
fot. Muzeum Ceramiki
Etap północny ok. 30 km
30 września 2023
(niedziela)
godz. 10.00
Dobra
Krępnica
Dąbrowa Bolesławiecka
Kraśnik Dolny
Kruszyn
Bolesławiec

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content