logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rajd rowerowy im. Leona Piątkowskiego

Muzeum Ceramiki wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają miłośników turystyki rowerowej na wakacyjny rajd szlakiem im. L. Piątkowskiego – wybitnego regionalisty, krajoznawcy, propagatora turystyki, pioniera powojennych badań nad pomnikami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Zenon Piątkowski, syn Leona, czynnie uprawiający turystykę krajoznawczą, w tym rowerową. Rajd będzie doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także do poznania ciekawych miejsc, zabytków i pomników natury w okolicach Bolesławca.

Tegoroczna edycja rozpocznie się na bolesławieckim rynku w okolicach Punktu Informacji Turystycznej (Rynek 19/21), a zakończy ok. godz. 15.00 w Ośrodku Wodno-Sportowym MOSiR (ul. Spacerowa 24/26) wspólnym piknikiem, podczas którego odbędą się konkursy sprawnościowe i sprawdzające znajomość atrakcji turystycznych regionu bolesławieckiego. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie można dokonać, przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia na adres zawody@mosir.boleslawiec.pl lub dostarczając ją osobiście do Biura Organizacyjnego Rajdu (MOSiR, pl. Popiełuszki – BPW „Orka)

Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego
Leon Piątkowski na wyprawie
fot. archiwum Muzeum Ceramiki
Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego
Zenon Piątkowski
fot. Muzeum Ceramiki
Trasa rajdu
ok. 31 km
5 sierpnia 2023
(sobota)
godz. 10.00
Kruszyn
Warta Bolesławiecka
Stare jaroszowice
Suszki
Kraszowice
Otok
Skip to content