logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Pustynie świata

Pustynie świata

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do obejrzenia wystawy fotografii „Pustynie świata”, prezentującej krajobrazy pustynne z różnych zakątków kuli ziemskiej. Na cyklu kilkudziesięciu zdjęć możemy zobaczyć, jak wyglądają pustynie Afryki, Australii i obu Ameryk, widziane obiektywem Michała Sikorskiego.

Michał Sikorski jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni (kierunek: fotografia) oraz studiów wyższych z zakresu historii sztuki i historii fotografii w Szwecji. Od ponad 30 lat mieszka w Skandynawii, lecz związany zawodowo z pasją fotograficzną, podróżuje po całym świecie. Jest członkiem elitarnego związku fotografików „Naturfotograferna” oraz Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej (IFWP).

 

Inspiracji do swoich dzieł, szuka w wielu regionach na wszystkich kontynentach. Zwiedził ponad 40 krajów świata, w których fotografował przyrodę. Swoje prace eksponował w Polsce, Szwecji, Niemczech, Australii i Malezji.

Jego zdjęcia nie należą do gatunku dokumentalnych. Nie przedstawiają rzadkich gatunków ptaków czy zwierząt lub unikalnych form terenu jedynie dla celów poznawczych. Artysta nie jest przyrodnikiem, lecz fotografikiem, który stara się uchwycić
i utrwalić na kliszy ulotne i tajemnicze piękno natury, dając możliwość zachwycenia się nią szerokim kręgom odbiorców.

Wystawa prezentowana obecnie w budynku Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki wykazuje jednoznacznie, że pustynia to nie tylko żółty piasek, a słowa Małego Księcia: „pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię” mogą mieć także dosłowne znaczenie.

Skip to content