logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Przedstawiciele Muzeum Ceramiki na Sorbonie

Bolesławieccy muzealnicy wzięli udział w międzynarodowym sympozjum na temat popularyzacji wydarzeń i dorobku kulturowego epoki napoleońskiej w Europie, zorganizowanej przez Europejską Federację Miast Napoleońskich (FECN). Przed znamienitym audytorium zaprezentowali walory turystyczne naszego miasta oraz zbiory i działalność Muzeum Ceramiki.

W sympozjum „Muzea i pola bitewne”, które odbyło się 20.06.2024 r., wzięli udział przedstawiciele wielu znakomitych europejskich muzeów, m. in. paryskiego Luwru, Muzeum Armii w paryskim Pałacu Inwalidów (miejscu pochówku Napoleona Bonaparte), rezydencji królów francuskich w Fontainebleau, Muzeum Porcelany w Sȅvres, Galerii Narodowej Prado w Madrycie, Palazzo Reale w Mediolanie, czy Muzeum Wellingtona na polu bitwy pod Waterloo.


Wydarzenie, które otworzyli Prezydent FECN Vincent Chauvet oraz Dyrektor Biura FECN Eleonora Berti, miało formę serii półtoragodzinnych moderowanych sesji dyskusyjnych. W ich trakcie zaproszeni uczestnicy analizowali różne zagadnienia dotyczące upowszechniania historii okresu napoleońskiego i prezentowali swoje doświadczenia w tej materii. Omawiano tematy związane m.in. ze zmianą spojrzenia na epokę napoleońską z kontekstu narodowego na europejski, czy współpracą muzeów z innymi instytucjami kultury oraz miejscami bitew w zakresie popularyzacji historii. Przedstawiciele Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – Tadeusz Orawiec i Katarzyna Zarówny – byli prelegentami w sesji na temat upowszechniania historii poza murami muzeów oraz angażowania społeczności lokalnej i turystów w działania na tym polu. Wspólnie z nimi analizą tych zagadnień zajmowały się Elisabetta Carovani, dyrektor Muzeum Figur Historycznych w Calenzano pod Florencją (Włochy) oraz Ana Umbelino, reprezentująca trasę historyczną linii Torresa (Hiszpania) i pełniąca funkcję wiceprezesa wykonawczego Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Rolę moderatora pełniła prof. Patrizia Battilani z Uniwersytetu w Bolonii

Uczestnicy sesji prezentowali potencjał turystyczny i działalność swoich miast i instytucji oraz opowiadali o swoich doświadczeniach w zakresie aktywnej popularyzacji historii poza przestrzenią muzeów i o perspektywach współpracy w tym zakresie z innymi ośrodkami w Europie. Wystąpienie przedstawicieli z Bolesławca spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem, gdyż zwrócili oni uwagę odbiorców na wyjątkowo dużą liczbę międzynarodowych projektów mających na celu promowanie lokalnej historii i dorobku kulturowego, które zostały zrealizowane przez nasze miasto. Ponadto okazało się, że w tak znamienitym gronie Bolesławiec był jedynym ośrodkiem, leżącym na więcej niż jednym europejskim szlaku kultury (poza „Destination Napoleon” Bolesławiec należy także do Europejskiego Szlaku Ceramiki). To dawało naszym delegatom możliwość szerszego naświetlenia współpracy międzynarodowej naszego miasta w różnych obszarach tematycznych. Wystąpienie naszych przedstawicieli wprowadziło uczestników do sesji podsumowującej, podczas której swoimi doświadczeniami w zakresie rozwijania idei europejskich szlaków kultury podzielili się przedstawiciele ITER VITIS (Europejskiego Szlaku Wina) i AEPJ (Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego).

Sympozjum w Paryżu jest pierwszym z planowanego cyklu konferencji, które mają być realizowane w różnych ośrodkach FECN. Można więc zakładać, że w przyszłości będzie więcej okazji, by promować Miasto Bolesławiec oraz Muzeum Ceramiki na forum międzynarodowym.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content