logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Promocja książki dr. Adama Banieckiego „Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950”

W piątek 18 września 2020 r. o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturowej „Orzeł” (ul. F. Chopina 17) odbędzie się promocja publikacji „Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950” autorstwa dr. Adama Banieckiego, wydanej przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Praca ta zdobyła pierwsze miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Książka stanowi publikowaną wersję rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Kulak i obronionej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 r. Jest to pierwsze tak obszerne, monograficzne opracowanie, poświęcone dziejom Bolesławca i powiatu bolesławieckiego w pierwszych latach po II wojnie światowej. Autor, wieloletni kierownik najpierw lubańskiego, a obecnie bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, nie tylko przedstawił fakty i wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce w naszej małej ojczyźnie, ale przede wszystkim opisał i poddał analizie różne aspekty życia politycznego, społecznego, gospodarczego w tym najbardziej gorącym powojennym okresie. Podsumował i twórczo uzupełnił o nowe informacje oraz własne interpretacje takie procesy historyczne jak wysiedlenie Niemców i zasiedlenie ich domostw oraz ziemi przez Polaków przybywających z różnych rejonów Europy, organizacja polskiej administracji i gospodarki, początki nowego, polskiego życia na Ziemi Bolesławieckiej, postępująca komunizacja życia społecznego i gospodarczego. Wykorzystał w tym celu warsztat naukowy oraz rozległą znajomość lokalnych archiwaliów, co sprawia, że książka jest w wielu obszarach odkrywcza i nowatorska, a wiele treści zostało zweryfikowanych lub upublicznionych po raz pierwszy.

Ze względu na ograniczenie liczby miejsc spowodowane epidemią wirusa COVID-19 organizator – Muzeum Ceramiki – zmuszony jest do ograniczenia liczby gości. Zainteresowanych prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc pod nr tel. 75 644 2200.18

Skip to content