logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych

Cel projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem dawnych, często już zapomnianych rzemiosł i promocja tradycji rzemieślniczych w regionie. W ramach projektu wytyczono szlak turystyczny przebiegający wzdłuż osi północ-południe, łączący miasta Bolesławiec i Vrchlabi. Na szlaku znalazły się miasta o bogatej historii i tradycjach rzemieślniczych. Po stronie polskiej są to: Lwówek Śląski (centrum browarnictwa oraz górnictwa złota i minerałów), Wleń (ośrodek tkactwa, płóciennictwa i zegarmistrzostwa), Jelenia Góra (ośrodek tkactwa) i Szklarska Poręba (ośrodek szklarstwa). Oprócz wytyczenia szlaku partnerzy wykonali wiele dodatkowych działań. W Bolesławcu przez czas trwania projektu zaprezentowano trzy wystawy przygotowane wspólnie z czeskim partnerem: „Tradycyjne szopki bożonarodzeniowe”, „Miedziorytnicy z Vrchlabi” i „Dawna ceramika bolesławiecka”. Przeprowadzono również warsztaty rzemiosł dawnych pod nazwą „Rzemieślnicze Lato” – była to cykliczna impreza odbywająca się co roku we Vrchlabi (w lipcu) i w Bolesławcu (w sierpniu), mająca na celu ukazanie w formie pokazów i warsztatów specyfiki poszczególnych rzemiosł charakterystycznych dla regionu. Warsztatom towarzyszyły wykłady. Podjęto szereg działań promujących szlak: wydano dwujęzyczne foldery (przewodniki), składane mapy szlaku i przygotowano dwujęzyczną stronę internetową promującą szlak. Przeprowadzono również prace remontowe w budynku Działu Ceramiki oraz zaaranżowano nowe wystawy stałe.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Wartość projektu (PLN): 400.000
Wkład własny (PLN): 60.000
Termin realizacji: 2008-2010
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Správa Krkonošského národního parku we Vrchlabi

Skip to content