logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych II

Cel projektu

Rozwinięcie szlaku turystycznego łączącego Bolesławiec po stronie polskiej i Vrchlabí po stronie czeskiej przez włączenie do szlaku kolejnych ośrodków kontynuujących dawne tradycje rękodzielnicze – muzeów, zakładów produkcyjnych itd., które w ramach szlaku mogłyby prezentować swoją ofertę turystom z Polski i Czech. W ramach projektu partnerzy uczestniczyli w wielu imprezach plenerowych, prowadząc bezpłatne pokazy rękodzieła, wydali dwujęzyczny przewodnik i mapę szlaku oraz przygotowali gadżety promujące partnerów szlaku. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przeprowadziło szereg prac w budynku Działu Ceramiki. Wyremontowano dach i elewację, wymieniono instalację elektryczną, przeciwpożarową i sanitarną oraz przeprowadzono adaptację poddasza na magazyny i pracownię konserwatorską. W stworzonej i wyposażonej w ramach projektu pracowni konserwatorskiej można odnawiać i rekonstruować wyroby rzemieślnicze.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Wartość projektu (PLN): 1.054.500
Wkład własny (PLN): 158.175
Termin realizacji: 2013-2014
Partnerzy: Správa Krkonošského národního parku we Vrchlabi, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content