logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Skarby Ziemi Bolesławieckiej – archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś. Publikacja i wystawa

Cel projektu

Przygotowanie wystawy „Skarby Ziemi Bolesławieckiej – archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś” i jej prezentacja w Stadtmuseum w Siegburgu. Na wystawie przedstawiono znaleziska archeologiczne odkryte po 1945 r. na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego oraz kopie dokumentów z Archiwum Państwowego we Wrocławiu dotyczące odkryć archeologicznych sprzed II wojny światowej. Wystawie towarzyszyło wydanie publikacji wrocławskiego archeologa Krzysztofa Demidziuka zatytułowanej „Archiwalia do archeologii Ziemi Bolesławieckiej (do 1945 roku)”.

Informacje o projekcie

Finansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Wartość projektu (PLN): 28.319
Wkład własny (PLN): 15.369
Termin realizacji: 2007-2008
Partnerzy: Stadtmuseum w Siegburgu, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content