logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Silne kobiety - historie z regionu pogranicza

Cel projektu

Organizacja ekspozycji czasowej u partnera niemieckiego poświęconej postaciom kobiet związanych w 1. połowie XX w. z rozwojem przemysłu kamieniarskiego w Königshainer Berge i przemysłu ceramicznego w Bolesławcu. Muzeum Ceramiki użyczyło eksponatów na wystawę, przygotowało teksty do dwujęzycznego katalogu i teksty towarzyszące wystawie oraz współorganizowało kuratorskie oprowadzanie wraz z towarzyszącą mu prelekcją

Informacje o projekcie

W ramach programu: INTERREG VA Polska-Saksonia 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów
Wartość projektu (PLN): 94.120
Termin realizacji: 2019
Partnerzy: Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content