logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Przypomnieć zapomniane pomniki historii​

Cel projektu

Wspólne opracowanie i wdrożenie przez partnerów programu rewitalizacji zabytków ruchomych: pomników, rzeźb zewnętrznych, małej architektury, kapliczek, epitafiów i nagrobków. Po stronie polskiej zakres działań obejmował konserwację części rzeźb w lapidarium przy budynku Muzeum Ceramiki przy ul. A. Mickiewicza w Bolesławcu, wydanie broszury popularyzującej zespół rzeźb w lapidarium i organizację minikonferencji dotyczącej konserwacji zabytków.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Wartość projektu (PLN): 139.874
Wkład własny (PLN): 13.987
Termin realizacji: 2016-2017
Partnerzy: Hradek nad Nisou, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content