logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Organizacja zamiejscowej konferencji naukowej „Wielka Armia na Śląsku. Z dziejów epoki napoleońskiej w Europie Środkowo-Wschodniej” oraz wydanie i upowszechnienie publikacji „Obciążenia wojenne z zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/1807 i 1813 roku” autorstwa Andrzeja Olejniczaka

Cel projektu

W ramach projektu zorganizowano międzynarodową konferencję naukową „Wielka Armia na Śląsku. Z dziejów epoki napoleońskiej w Europie Środkowo-Wschodniej”, wydano publikację „Obciążenia wojenne z zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/1807 i 1813 roku” autorstwa Andrzeja Olejniczaka oraz przygotowano film „Bolesławiec twierdzą napoleońską”.

Informacje o projekcie

Finansowanie: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Bolesławiec
Wartość projektu (PLN): 18.500
Wkład własny (PLN): 9.500
Termin realizacji: 2009
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miasta Bolesławiec

Skip to content