logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego

Cel projektu

Promowanie tradycji pogranicza polsko-czeskiego. Partnerskie muzea przygotowały wystawy przybliżające zwyczaje związane z Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, dożynkami, karnawałem oraz Nocą Świętojańską i przesileniem letnim. Ekspozycjom towarzyszyły warsztaty, prelekcje, koncerty, projekcje filmowe i przedstawienia teatralne, które odbywały się w zrewitalizowanym w ramach projektu ogrodzie muzealnym, gdzie wybudowano podest oraz zamontowano iluminację podświetlającą mury obronne i lapidarium muzealne. W głębi ogrodu i przed wejściem do budynku ustawiono plansze informacyjno-wystawiennicze. Zakupiono również przenośny sprzęt multimedialny oraz stoły i krzesła ogrodowe.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu (PLN): 400.000
Wkład własny (PLN): 112.500
Termin realizacji: 2012-2014
Partnerzy: Správa Krkonošského národního parku we Vrchlabi, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content