logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Od rzemiosła do sztuki – wystawa monograficzna wraz z publikacją o charakterze katalogu „Badania nad historycznym i artystycznym rozwojem ceramiki bolesławieckiej – wytwórnia Hugo Reinhold&Co (1897-1937)”

Cel projektu

Przygotowanie międzynarodowej wystawy „Od rzemiosła do sztuki” prezentowanej w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz w Schlesisches Musem w Goerlitz, przybliżającej działalność wytwórni rodziny Reinhold – jednego z najbardziej znaczących przedwojennych producentów kamionki bolesławieckiej. Na ekspozycji zaprezentowano ok. 500 eksponatów pochodzących z polskich i niemieckich zbiorów muzealnych oraz kolekcji prywatnych. Wystawie towarzyszył obszerny polsko-niemiecki katalog „Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold” stanowiący monograficzne opracowanie dziejów i działalności zakładu.

Informacje o projekcie

Finansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, Urząd Miasta Bolesławiec
Wartość projektu (PLN): 51.652
Wkład własny (PLN): 31.652
Termin realizacji: 2007-2008
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz

Skip to content