logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Nasza wspólna historia – polsko-niemiecki dorobek kulturowy drogą wzajemnego poznania i współdziałania

Cel projektu

Digitalizacja zachowanych egzemplarzy gazety „Bunzlauer Stadtblatt” i przygotowanie wystawy przedstawiającej historię miasta Bolesławiec z perspektywy publikowanych w niej materiałów. Wystawa została zaprezentowana w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Kreishaus w Siegburgu oraz w Internationales Zeitungsmuseum w Aachen. Działania realizowano w ramach projektu badawczego „Historia miasta w świetle bolesławieckich wydawnictw”

Informacje o projekcie

Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja im. Roberta Boscha
Wartość projektu (PLN): 40.640
Wkład własny (PLN): 14.400
Termin realizacji: 2005-2006
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, Towarzystwo Miłośników Bolesławca

Skip to content