logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Hradek n/N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł

Cel projektu

Włączenie Hradka n. Nisou do transgranicznego szlaku tradycji rzemieślniczych „VIA FABRILIS”. Po stronie polskiej zwiedzającym udostępniono wystawę poświęconą tradycjom kamieniarskim regionu, przygotowaną z wykorzystaniem poddanych konserwacji rzeźb z muzealnego lapidarium oraz wydano mapki z uzupełnioną wersją szlaku. Po stronie czeskiej w wyremontowanym obiekcie centrum dawnych rzemiosł zaprezentowano wystawę ceramiki bolesławieckiej. U obu partnerów zrealizowane zostały również warsztaty dotyczące dawnych rzemiosł.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Wartość projektu (PLN): 146.913
Wkład własny (PLN): 14.691
Termin realizacji: 2017-2018
Partnerzy: Hradek nad Nisou, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content