logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Czas Napoleona – nasza wspólna historia. Przeszłość Śląska i Łużyc płaszczyzną wzajemnego poznania i zbliżenia

Cel projektu

Przygotowanie i wydanie komiksu historycznego „Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich” w dwóch wersjach językowych oraz przygotowanie spektaklu historycznego – rekonstrukcji bitwy nad Bobrem z 1813 r., której towarzyszyła prezentacja realiów epoki napoleońskiej: obozowisko żołnierzy, pokazy musztry i werbunku. Wydano również ulotkę promującą projekt.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa
Wartość projektu (PLN): 59.812
Wkład własny (PLN): 2.990
Termin realizacji: 2012
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz


Skip to content