logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiecka kamionka jako przedmiot wymiany handlowej na terenie przygranicznym pomiędzy Śląskiem a Czechami

Cel projektu

Przeprowadzenie badań dotyczących kontaktów handlowych i obyczajowych pomiędzy Śląskiem i Czechami, ze szczególnym uwzględnieniem kamionki bolesławieckiej, w okresie XVIII-XIX w. W ramach projektu przeprowadzono badania archeologiczne oraz kwerendy dotyczące bolesławieckich naczyń w czeskich muzeach, wydano także dwujęzyczną publikację „Bolesławiec-Vrchlabi. Śladami bolesławieckiej kamionki. Po stopach boleslavecké kameníny” podsumowującą rezultaty projektu.

Informacje o projekcie

Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego, Program Wschodni Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
Wartość projektu (PLN): 19.541
Termin realizacji: 2002-2003
Partnerzy: Karkonoskie Muzeum we Vrchlabi, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content