logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec – Vrchlabi. Śladami wspólnej przeszłości

Cel projektu

Wydanie trójęzycznej publikacji prezentującej zbiory muzealne obu partnerów „Bolesławiec – Vrchlabì. Śladami wspólnej historii / Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopach společné historie / Bolesławiec – Vrchlabí. Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte”.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa
Wartość projektu (PLN): 72.340
Wkład własny (PLN): 3.617
Termin realizacji: 2009-2010
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Správa Krkonošského národního parku we Vrchlabi

Skip to content