logo projektu interreg cz_pl

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Brama do świata zbiorów

Cel projektu

Digitalizacja najciekawszych i najcenniejszych eksponatów w muzeach pogranicza polsko-czeskiego w celu zaprezentowania ich na specjalnie utworzonym dwujęzycznym portalu internetowym, który będzie rodzajem wirtualnego muzeum pogranicza promującego bogactwo artystyczne i historyczne regionu. Partnerzy przygotują wystawy, które będą prezentowane po obu stronach granicy. Zaplanowano również wydanie publikacji promujących zbiory muzeów partnerskich. Zostanie zorganizowana i wyposażona pracownia do digitalizacj eksponatów w 3D.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 
Wartość projektu (PLN): 538.000
Wkład własny (PLN): 80.700
Termin realizacji: 2018-2020
Partnerzy: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Českého ráje v Turnově

Promocja projektu

Projektowe aktualności

Skip to content