logotyp-interreg_Polska-Saksonia_PL_RGB_1
Projekt nr PLSN.01.01.00-DE-0128/18 pn. „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” dofinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN    

Poprzedni
Następny

1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta

Cel projektu

Badanie i popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego na przykładzie wybranych zagadnień. W Bolesławcu zostanie zaprezentowany okres wojen napoleońskich. W ramach projektu zostanie przygotowana wystawa czasowa wraz z wirtualną makietą przedstawiającą bitwę nad Bobrem w 1813 r., zorganizowana zostanie rekonstrukcja historyczna bitwy nad Bobrem, planowane jest także wydanie komiksu (w 4 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej).

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020
Wartość projektu (PLN): 572.000 
Wkład własny (PLN): 85.800
Termin realizacji: 2019-2022
Partnerzy: Landesamt für Archäologie Sachsen w Dreźnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Museum Bautzen, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Große Kreisstadt Zittau, Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

Promocja projektu