logotyp-interreg_Polska-Saksonia_PL_RGB_1
Projekt nr PLSN.01.01.00-DE-0128/18 pn. „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” dofinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Poprzedni
Następny

1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta

Cel projektu

Poprawa turystycznej i kulturalnej atrakcyjności obszaru wsparcia oraz uczestnictwa w kulturze poprzez wsparcie dziedzictwa kulturowego i archeologicznego oraz jego skuteczną publiczną prezentację.

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020

Czas trwania projektu: 2019-2022

Budżet całkowity projektu

0 euro

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR​

0 euro

Wartość projektu po stronie Muzeum Ceramiki​

0

Wkład własny Muzeum Ceramki

0
Promocja projektu

Projektowe aktualności

Skip to content