logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. muzeum jest nieczynne

Sybilla 2020

Prestiżowa nagroda „Sybilla” dla Muzeum Ceramiki

Bolesławieckie muzeum zostało laureatem ogólnopolskiego 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Przyznawana corocznie od ponad 40 lat nagroda jest najwyższą formą uhonorowania dokonań polskich muzealników. Jej celem jest upowszechnianie najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealniczej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 169 projektów w 6 kategoriach tematycznych, które oceniało jedenastoosobowe jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Joanny Marii Sosnowskiej. Muzeum Ceramiki otrzymało nagrodę w kategorii zarządzanie za projekt „Budowanie sieci współpracy w ramach lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów jako model zarządzania na przykładzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”. Kapituła wysoko oceniła działalność bolesławieckiego muzeum. Dzięki realizacji kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków UE przeprowadziliśmy remonty obu budynków muzealnych, zmodernizowaliśmy wystawy stałe, powiększyliśmy powierzchnie ekspozycyjne i magazynowe, utworzyliśmy pracownie konserwacji i digitalizacji, poddaliśmy zabiegom konserwatorskim szereg obiektów oraz uruchomiliśmy nową stronę internetową. Muzeum uczestniczyło w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, zwiększyło liczbę wydawanych publikacji i organizowanych wystaw, wzbogaciło ofertę edukacyjną, a także włączyło się w działania Europejskiego Szlaku Ceramiki i szlaku Destination Napoleon. Współpraca z ponad 200 partnerami z kraju i zagranicy zaowocowała również m.in. wzrostem liczby zwiedzających, poszerzeniem kolekcji eksponatów oraz zwiększeniem przychodów.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 22 września 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wśród nagrodzonych znalazły się też Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. W ocenie organizatorów dorobek konkursu jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o tym, jak na przestrzeni lat się zmienia i w jakich kierunkach podąża polskie muzealnictwo.

Muzeum Ceramiki zostało docenione przez kapitułę konkursu po raz czwarty. Wcześniejsze nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: projekty naukowo-badawcze (2014), publikacje o tematyce muzealnej (2009) oraz wystawy czasowe (1998).

Bardzo się cieszymy z przyznania tak ważnej nagrody
i składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania i projekty.

Skip to content