logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Portret potrójny

Twórczość Henryka Piotrowskiego, Andrzeja Lubicza-Piotrowskiego i Anny Stawiarskiej

Portret potrójny

Dnia 9 października 2009 r. o godz. 17.00 w budynku Działu Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy „Portret potrójny”, prezentującej twórczość Henryka Piotrowskiego, Andrzeja Lubicza-Piotrowskiego i Anny Stawiarskiej. Artystów, reprezentujących różne dyscypliny sztuki, łączy bardzo bliskie pokrewieństwo. Wszyscy troje są członkami rodziny, mającej swoje korzenie w Bolesławcu.

Zmarły w 1992 r. Henryk Piotrowski był absolwentem Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. S. Staszica w Dąbrowie Górniczej oraz studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje życie zawodowe związał z Bolesławcem. Pracował w górnictwie, współpracował z Zakładem Botaniki Polskiej Akademii Nauk, był też nauczycielem zawodu w Technikum Górnictwa Rud w Bolesławcu.

Jedną z jego pasji była fotografia. W 1974 r. we współpracy z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury założył Środowiskowy Klub Fotograficzny „Fotobol”. Był aktywnym członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, powołanego do życia w 1981 r. Aktywnie uczestniczył w wystawach oraz plenerach fotograficznych. Otrzymał tytuł „Zasłużony dla miasta Bolesławca” w dziedzinie fotografii. Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów 150-lecia Fotografii w 1989 r. nadał mu medal pamiątkowy w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii.

Syn Henryka – Andrzej Lubicz-Piotrowski – urodzony w Gliwicach studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie Paryskim (Dauphine). Studia podyplomowe podjął na Uniwersytecie w Vincennes z zakresu teatru i filmu. Po studiach pozostał w Paryżu. Wszechstronnie utalentowany, był osobowością artystyczną aktywną na wielu płaszczyznach. W swej twórczości eksperymentował, poszukując nowych środków wypowiedzi.

Oprócz architektury i urbanistyki pracował jako reżyser, filmowiec (współpracował m.in. z Andrzejem Żuławskim przy realizacji filmu „Na srebrnym globie”), malarz, grafik oraz fotografik. Uprawiał fresk, malarstwo sztalugowe i japońską technikę grafiki SUMI-E (odpowiednik europejskiej „action painting”). Z przyjaciółmi różnej narodowości współtworzył teatr, w którym łączył elementy pantomimy, aktorstwa i malarstwa.

Anna Stawiarska – córka Henryka i młodsza siostra Andrzeja – urodzona w Bolesławcu, jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki. Twórczo zajmuje się rzeźbą ceramiczną, należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Zajmuje się także promocją i popularyzacją sztuki poprzez organizację wystaw plastycznych, spotkania autorskie, redakcję katalogów oraz wykłady.

Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci i osób dorosłych poprzez arteterapię, rewalidację z wykorzystaniem warsztatu ceramicznego. Tworzy programy edukacyjne w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej w placówkach pozaszkolnych oraz programy edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych. Jest również autorką wielu publikacji naukowych.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content