logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Pomóż ocalić od zapomnienia

Rozpoczęły się prace nad kolejną, piątą odsłoną projektu „Ocalić od zapomnienia”. Tym razem poszukujemy osób, które w latach 1945-1960 przybyły z różnych miejsc znajdujących się w granicach Polski ustalonych w 1945 r. (Małopolski, Mazowsza, Pomorza lub Wielkopolski) i osiedliły się na terenie Bolesławca i powiatu. Efektem przedsięwzięcia będzie publikacja zawierająca biogramy osób, które zechcą się podzielić wspomnieniami swoimi lub swoich bliskich.

Dzięki projektowi możecie Państwo ocalić pamięć o swoich przodkach. O tych wszystkich, którzy żyjąc tu, przez lata wpływali na obecny kształt naszego miasta oraz powiatu. Prosimy Państwa, jeżeli takie są Wasze korzenie, zgłoście się do nas. Pragniemy opisać Wasze losy. Chcemy także ocalić biografie osób już nieżyjących. Jeżeli więc Wasz przodek już nie żyje, możecie nam o nim opowiedzieć lub napisać. Porozmawiamy z tymi, którzy go dobrze pamiętają, znają jego dzieje oraz posiadają odpowiednie pamiątki i dokumenty związane z jego życiem. Napiszemy biogram tej osoby.

Koordynatorzy piątej edycji projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr

Muzeum Ceramiki 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ewa Ołenicz-Bernacka

tel. 662 056 576

Maria Subik

tel. 602 620 289

Ocalić od zapomnienia
Ideą projektu jest spisanie oraz wydanie w formie książkowej wspomnień kolejnych grup osadników przybyłych na ziemię bolesławiecką w latach 40. i 50. XX w.
1 nauczycieli
1 uczniów
1 biogramy

Przedsięwzięcie realizowały w latach 2013–2016 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir we współpracy z innymi bolesławieckimi szkołami oraz stowarzyszeniami: Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Towarzystwem Współpracy Polsko-Francuskiej we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół.

W opublikowanych do tej pory czterech tomach zawarto 252 biogramy. W ich przygotowanie zaangażowało się 310 uczniów i 50 nauczycieli.

Do tej pory ukazały się następujące zbiory:

Nie mieliśmy dzieciństwa

Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków (2013)

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian (2014)

Tu wszystko było inne

Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji (2015)

Wydzierając puszczy ziemię

Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii (2016)

Skip to content