logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Polskie motywy w grafice czeskiej w XVIII/XIX wieku

Polskie motywy w grafice czeskiej w XVIII/XIX wieku

Wystawa prezentuje prace czeskich mistrzów miedziorytników z regionu Karkonoszy. Na przełomie XVIII i XIX wieku czescy mistrzowie wykonywali swoje dzieła nie tylko na potrzeby lokalne, grafiki trafiały również do Polski. Wśród wielu wykorzystywanych motywów największą grupę stanowią treści religijne.

O popularności czeskich grafik w Polsce świadczy duża ich ilość w zbiorach naszych muzeów. Wśród nich są dzieła sygnowane przez Wacława, Alojzego i Teresę Langhammerów. Ostatnia z wymienionych prowadziła pracownię miedziorytniczą w Częstochowie w latach 1836-1838. Grafiki prezentowane na wystawie w Bolesławcu pochodzą ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabi.

Wystawa będzie prezentowana do 23 maja 2010 roku.

Wystawa została zrealizowana w ramach projektu „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych”

Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/08.00048 pn. „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt č. CZ.3.22/2.2.00/08.00048 pn. „VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic” je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Skip to content