logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

„Polska Pięknieje” w Bolesławcu

*W bolesławieckim ratuszu przez cały wrzesień będzie można obejrzeć wystawę „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Ekspozycja pozwala poznać siedmiu laureatów tegorocznej, 5. edycji ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wśród których znalazło się bolesławieckie Muzeum Ceramiki.*

Wystawa w bolesławieckim ratuszu przybliża projekty dofinansowane ze środków unijnych, uznane przez jury konkursowe za najciekawsze i mające największy wpływ na zmiany w obrazie naszego kraju. Oparta na prezentacjach graficznych i multimedialnych ekspozycja opowiada o inicjatywach, które zwyciężyły w siedmiu różnych kategoriach konkursu, pokonując przeszło 200 innych przedsięwzięć. Bezpośrednią nagrodą jest symboliczna statuetka, wręczana przez ministra podczas uroczystej gali. Nie jest to jednak jedyna korzyść, jaką odnoszą laureaci konkursu. Najważniejszym osiągnięciem dla nich jest wielokierunkowa promocja na skalę ogólnopolską, jaką zapewnia im swoimi działaniami Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zwycięskie projekty i instytucje je realizujące były tematem cyklu programów, emitowanych przez różne stacje telewizyjne i radiowe. Kolejnym kierunkiem jest prezentacja w specjalnych wydawnictwach – albumach i folderach, propagowanych przez ministerstwo. Wielką wartość promocyjną ma także sama wystawa, o charakterze objazdowym, montowana i udostępniana całkowicie bezpłatnie w różnych miastach w Polsce.
Wszystkie miejsca nagrodzone w konkursie zostały ponadto oznaczone w sposób trwały pamiątkową tablicą, przewidzianą do montażu w fasadzie. Na ekspozycji w bolesławieckim ratuszu będzie można taką tablicę obejrzeć z bliska, gdyż jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu „Polska Pięknieje” jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Realizowany przez tę instytucję w latach 2008-2010 projekt „VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych”, inicjujący i upowszechniający tematyczną trasę turystyczną na pograniczu polsko-czeskim uznany został za najbardziej wartościowy w kategorii turystyki transgranicznej i międzynarodowej.

Wystawę można oglądać do 1. października w holu bolesławieckiego ratusza na 1. piętrze w godzinach pracy Urzędu Miasta.


Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content