logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rynek w Bolesławcu nocą, widok sprzed 1938 r.

Początki elektryczności w Bolesławcu

W Bolesławcu światło elektryczne rozbłysło po raz pierwszy 25 stycznia 1910 r. Budowę lokalnej sieci elektroenergetycznej rozpoczęto w sierpniu 1909 r. W centrum miasta przewody poprowadzono w ziemi, a na przedmieściach zawieszono na słupach (linia napowietrzna). Początkowo funkcjonowanie sieci było dalekie od doskonałości, częste awarie pozbawiały prądu i światła całe miasto.

W energię elektryczną zaopatrywała mieszkańców elektrownia Związku Krajowego Prowincji Śląskiej (Elektrizitätswerk des Provinzialverbandes der Provinz Schlesien) na zaporze w Leśnej (najstarsza elektrownia wodna w dzisiejszej Polsce), która – według danych z 1914 r. – osiągała moc 2700 kW (czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba do zasilania tysiąca żelazek). Mając na uwadze niedobory mocy występujące przy niskim stanie wody, podłączono ją do elektrowni węglowej w Wałbrzychu. Linia elektroenergetyczna prowadząca z Leśnej do Bolesławca przebiegała przez Kościelniki, Nowogrodziec, Mierzwin, Ocice, Bożejowice i docierała do miasta na obszarze „małego lasu miejskiego” (Kleine Zeche) przy obecnej ul. Jana Matejki. Tutaj, przy drodze do restauracji „Neu-Breslau” w Bożejowicach znajdowała się stacja transformatorowa, skąd liniami napowietrznymi doprowadzano energię elektryczną do miasta. W pobliżu skrzyżowania ulic Komuny Paryskiej i Obrońców Helu linia napowietrzna zmieniała się częściowo w linię kablową (podziemną), którą stosowano głównie w wąskich uliczkach śródmieścia.      

W maju 1925 r. ukończono budowę przebiegającej przez powiat linii wysokiego napięcia 100 kV. Do Bolesławca linię poprowadzono przez Lasy Kliczkowskie, Bolesławice, Bóbr i południową część      „małego lasu miejskiego” przy ul. Leśnej do stacji transformatorowej wybudowanej w pobliżu cegielni Gansela przy obecnej ul. Jana Matejki. Tą drogą miasto otrzymywało prąd z Łużyckiego Zagłębia Węglowego.

Według danych na 31 marca 1911 r. w Bolesławcu do prądu było podłączonych 4709 żarówek, 7 lamp łukowych, 99 silników o mocy 356 KM i 401 liczników energii elektrycznej. Dwadzieścia pięć lat później było to 35 450 żarówek, 75 lamp ulicznych, 652 silniki, 836 urządzeń i 4513 liczników energii elektrycznej. Proporcjonalnie wzrosło także zużycie energii elektrycznej: z 169 086 kWh w 1910 r. do 2 244 225 kWh 1933 r. Dla porównania, w 2015 r. wyniosło ono 26 500 000 kWh.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content