logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Pielęgnacja i zabezpieczenie drzew w muzealnym parku

W ostatnich dniach w naszym muzealnym parku przy ul. Mickiewicza zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne przy dwóch drzewach. Zgodnie z zaleceniami lipa rosnąca przy baszcie została zredukowana o około 4 metry, zostały też zainstalowane specjalne wiązania elastyczne, aby zabezpieczyć główne przewodniki przed rozłamaniem i niekontrolowanym upadkiem.

Z kolei przy rosnącym w głębi parku kasztanowcu przeprowadzono zabieg redukcji konara oraz selekcje pędów odroślowych, aby uniknąć wyłamania. Na drzewie zainstalowano też wiązania elastyczne, aby zabezpieczyć konar nad murem oraz główne przewodniki przed rozłamaniem. Prace pielęgnacyjne i zabezpieczające koordynuje Grażyna Polanica-Traczyńska, projektant zieleni, wieloletni pracownik urzędów konserwatorskich i specjalistka w zakresie ochrony zabytkowych terenów zielonych.

Warto też przypomnieć, że park przy muzeum znajduje się na terenie najstarszej, północnej części bolesławieckich plant. Szczegółowy  plan zagospodarowania tego obszaru opracowało w 1842 r. Towarzystwo Upiększeń (Verschönerungsverein), co zapoczątkowało proces przekształcania terenów pofortyfikacyjnych w miejską promenadę. Założenie o prostej formie składało się z kilku klombów z usytuowaną centralnie ścieżką. Pośrodku prostokątnych zieleńców posadzono drzewa, a do nasadzeń wykorzystano rodzime gatunki, takie jak: dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i drobnolistna, klon jawor, buk pospolity i kasztanowiec biały.

Dalsze prace pielęgnacyjne w drzewostanie będą kontynuowane

Skip to content