logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

O ceramice bolesławieckiej na słonecznym południu Włoch

O współpracy Bolesławca oraz Muzeum Ceramiki ze Stowarzyszeniem Włosko-Polskim w Salerno i Prowincji w kontekście wspierania dyplomacji miast i samorządów przez Polonię opowiadali podczas II Naukowej Konferencji Paradyplomatycznej, odbywającej się w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie – filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Kamila Kowalska i dr Rafał Raczyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Znaczenie i rola dyplomacji diaspory polskiej jako samodzielnego aktora na międzynarodowej arenie paradyplomacji zostało poparte przykładem projektu, który połączył ceramikę bolesławiecką z twórczością polskiej artystki Irene Kowaliskiej – prekursorski stylu “naif vietrese”, która wpisała się na stałe w historię ceramiki w Vietri sul Mare, na słonecznym południu Włoch.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content