logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Mikołaj Jankowski

Mikołaj Jankowski – promotor fotografii młodzieżowej

Bolesławieckie środowisko fotograficzne

Początki

Mikołaj Jankowski urodził się 5 maja 1935 r. w Mościskach. Z wykształcenia był technikiem geologiem o specjalności: poszukiwanie pierwiastków promieniotwórczych i ochrona radiologiczna. Z fotografią zetknął się po raz pierwszy w Zakładach Górniczych “Konrad” w Iwinach. Podpatrując początkowo pracę swojego zwierzchnika, z czasem sam zaczął dokumentować podziemny trud górników.

W ZG “Konrad” spędził 33 lata swojego zawodowego życia (1953-1986), nie rezygnując przy tym z fotograficznej pasji. Był jednym z pierwszych członków założonej w 1972 r. Sekcji Fotograficznej przy SM “Bolesławianka”. Jego pierwszym instruktorem i zarazem mentorem był Edward Opała, którego miał okazję poznać już wcześniej w ZG “Konrad”.

Działalność

 W latach 1977-1981 Jankowski nawiązał stałą współpracę z tygodnikiem “Polska Miedź”. Był także entuzjastą pracy z dziećmi i młodzieżą, stąd też od stycznia 1979 r. do 31 marca 1992 r. prowadził, jako instruktor, Pracownię Fotograficzną w Domu Kultury ZG „Konrad”.

W środowisku lokalnym zasłynął m.in. jako założyciel i prezes istniejącego w Bolesławcu od 1979 do 1981 r. oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, później zaś jako wieloletni prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego (od 23.04.1981 r.). Przez 30 lat działalności towarzystwa zorganizował wiele wystaw i konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Jankowski wielokrotnie podkreślał, że praca z młodzieżą przynosiła mu najwięcej satysfakcji, szczególną wagę przywiązywał do organizowanych w Bolesławcu Ogólnopolskich i Polonijnych Przeglądów Fotografii Młodzieżowej, które doczekały się czternastu edycji. Jako prezes BTF, angażował się w organizację plenerów, na które starano się zapraszać największe sławy polskiej fotografii. Sukcesem organizacyjnym okazały się m.in. cieszące się popularnością Dolnośląskie Plenery Aktu, które przeprowadzano w charakterystycznych miejscach związanych z dziedzictwem regionu.

Osiągnięcia

Od 27 listopada 1982 r. Mikołaj Jankowski był członkiem Rady Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, od 17 maja 1987 r. członkiem Prezydium, a następnie Komisji Rewizyjnej PFSF. W 1995 r. był jednym z założycieli i sekretarzem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Art.-Foto, której siedzibą był Bolesławiec. Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wysokie odznaczenia państwowe. Za działalność fotograficzną został wyróżniony licznymi medalami i odznaczeniami. Zmarł 31 grudnia 2020 w wieku 86 lat.

wystawy indywidualne

1981 „Mongolia” – fotoreportaż Mikołaja Jankowskiego, ZDK Konrad

„W Tatrach” – fotoreportaż poplenerowy M. Jankowskiego, ZDK Konrad

„Fakt o FAKCIE” – wystawa fotograficzna Mikołaja Jankowskiego, BOK

wybrane wystawy zbiorowe i przeglądy

1978 I Przegląd Fotografii Amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego, BOK Bolesławiec

IV Wystawa Fotografii Artystycznej „My Dolnoślązacy”, Dzierżoniów

1979 II Przegląd Fotografii Amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego, BOK Bolesławiec

„Piękno Ziemi Bolesławieckiej”, Klub „Relaks” Bolesławiec

Wystawa pokonkursowa „Dziecko – jego radości i smutki”, BOK Bolesławiec

1980 „Bolesławiec wczoraj i dziś”, BOK Bolesławiec

Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii Nieprofesjonalnej

1994 Wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego ‘93

1995 Wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego ’95

2007 „Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność u progu nowego wieku” – wystawa pokonkursowa, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

2011 „Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 r.”, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Jego prace pokazywane były również na wystawach poplenerowych w całej Polsce.

Udział w konkursach (wybór):

1977 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kołobrzeg 77”, akceptacja

VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej, Lubin ’77, nagroda rzeczowa

1979 Konkurs „Dziecko – jego radości i smutki”, BOK Bolesławiec, akceptacja

1981 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, nagroda

2007 Konkurs Fotograficzny „Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność u progu nowego wieku”, wyróżnienie

Udział w plenerach (wybór):

1982 Pierwszy Plener BTF-u „Tatry 1982”

1983 III Dolnośląski Plener Aktu „Grodziec ‘83”

1984 IV Dolnośląski Plener Aktu „Oleśnica ‘84”

Plener Fotograficzny „Karkonosze ‘84”

Plener Fotograficzny „Białowieża ‘84”

Plener Fotograficzny „Białostockie ‘84”

1985 V Dolnośląski Plener Aktu „Kliczków ‘85”

1986 VI Dolnośląski Plener Aktu „Bolków ’86”

XII Centralny Plener Fotograficzny „Polska 49 województw”

1987 Plener Fotograficzny „Bieszczady ‘87”

1989 Plener Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego w Pirnie

Plener Plastyczno-Fotograficzny w Górach Stołowych

Międzynarodowy Plener Fotograficzny PFSF „Karkonosze 89”, Szklarska Poręba

1992 Plener Fotograficzny na Litwie i Białorusi (organizator Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne)

1995 Plener Fotograficzny w Szklarskiej Porębie

Nagrody i odznaczenia (wybór)

1982 Odznaka „Zasłużony dla Miasta Bolesławca”

1988 Odznaka „Budowniczy LGOM”

1989 Medal „Za zasługi dla rozwoju fotografii” nadany przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów 150- lecia Fotografii na wniosek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików

1990 Medal PFSF „Za zasługi dla rozwoju fotografii” – nadany na wniosek Prezydium PFSF przez Radę Federacji

1991 Złota Odznaka PFSF

1996 Odznaka „Zasłużony działacz kultury” nadana przez Ministra Kultury i Sztuki na wniosek Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

1998 Nagroda Prezydenta za Promocję Miasta Bolesławiec

Zdjęcia Mikołaja Jankowskiego zostały wykorzystane między innymi w następujących publikacjach:
  • Bolesławiec – ruch fotograficzny 1945-2011, red. A. Bober-Tubaj, A. Kozioł, A. Puk, Bolesławiec 2011
  • Hetel P., 55 lat minęło. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” 1965–2020, Bolesławiec 2020

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content