logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec - Plener Fotografii Ceramicznej `85

Migawki z Pleneru Fotografii Ceramicznej`85

Prezentujemy przekazane do zbiorów Muzeum Ceramiki 34 zdjęcia z pleneru fotograficznego zorganizowanego przez Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne w „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego” (obecna nazwa spółdzielni) w sierpniu 1985 r. Zdjęcia zostały udostępnione przez Andrzeja Jaskułę, który w latach 80. współpracował z prezesem BTF Mikołajem Jankowskim i brał udział w plenerze jako pracownik Domu Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Za przekazane fotografie składamy Panu Jaskule nasze najserdeczniejsze podziękowania.

Skip to content